54. Gitarijada, foto: Glas Zaječara
Reklame

U sredu, 24. avgusta 2022. godine, u holu Pozorišta Timočke krajine – Centar za kulturu „Zoran Radmilović“ u Zaječaru, sa početkom u 11.00 časova, održati drugo javno nadmetanje za zakup preostala tri prodajna mesta za prodaju pića i dva prodajna mesta za prodaju hrane i pića za vreme trajanja Gitarijade, 25-27. avgusta 2022. godine.

Početna cena za zakup jednog prodajnog mesta iznosi 50.000,00 dinara. Uslovi koje pravna lica moraju ispuniti:

Da je pravno lice aktivno u APR
Da je registrovano za obavljanje ugostiteljske delatnosti

Na prodajnom mestu može se vršiti prodaja hrane i vode za piće po izboru zakupca, a osvežavajući napici i pivo isključivo iz proizvodnog programa pivare „Heineken“.

U postupku javnog nadmetanja mogu učestvovati sva aktivna pravna lica koja uplate depozit u iznosu od 50.000,00 dinara (dokaz: potvrda o uplati, izvod iz banke, priznanica ili
uplatnica).

Reklame