foto: zajecar.info

Sednica Skupštine grada Zaječara, 25. po redu, biće održana u sredu 8. maja. Na dnevnom redu naćiće se odluka o prvoj izmeni i dopuni budžeta grada Zaječara za 2019. godinu sa izmenom Кadrovskog plana. 

Odbornici će se izjašnjavati o Predlogu Odluke o prvoj izmeni i dopuni budžeta grada Zaječara za 2019. godinu sa izmenom Kadrovskog plana za ovu godinu, o usvajanju godišnjeg likvidacionog izveštaja Javnog preduzeća „Direkcija za izgradnju“ Zaječar u likvidaciji, o pristupanju izradi izmene Prostornog plana teritorije grada Zaječara, o prihvatanju prenosa prava javne svojine na nepokretnostima od Republike Srbije na grad Zaječar, bez naknade, o pristupanju izrade Plana detaljne regulacije postrojenja za prečišćavanjeotpadnih voda na teritoriji grada.

Na dnevnom redu sednice je Predlog Odluke o dopuni Odluke o snabevanju vodom za piće na teritoriji grada, Predlog Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta za 2019. godinu, Predlog Odluke o mreži javnih predškolskih ustanova na teritoriji grada za period od 2019. do 2024. godine i Predlog Odluke o mreži javnih osnovnih škola na teritoriji grada za period od 2019. do 2027. godine.

Na dnevnom redu sednice su i Izveštaji o radu, finansijski izveštaj Matične biblioteke „Svetozar Marković“, Narodnog muzeja, Turističke organizacije grada Zaječara, Ustanove Narodno pozorište Timočke Krajine – Centar za kulturu „Zoran Radmilović“ u Zaječaru.

Na dnevnom redu je i Predlog o razrešenju i imenovanju člana Školskog odbora škole za osnovno obrazovanje „Dositej Obradović“ u Vražogrncu, kao i izbor predsednika, zamenika predsednika i članova stalnih radnih tela Skupštine grada Zaječara.

Biće razmatrani izveštaji o radu Saveta za zdravlje grada za 2018. godinu, kao i program rada za ovu godinu.

Početak sednice zakazan je za 10 časova.