Foto: Glas Zaječara Zoran Pašalić

Dva postupka kontrole rada nadležnih organa – ubistvo žene u partnerskom nasilju u Pirotu i porodično nasilje u Zaječaru, tokom kojih je utvrđeno nedosledno postupanje po Zakonu o sprečavanju nasilja u porodici, okončana su preporukama za unapređenje rada, rekao je Pašalić.

 

Zaštitnik građana Zoran Pašalić još jednom je pozvao sve građane Republike Srbije da saznanja i sumnje na nasilje u partnerskim ili porodičnim odnosima u svom okruženju prijave nadležnim organima i instituciji na čijem je čelu, a od nadležnih organa zatražio da dosledno postupaju po Zakonu o sprečavanju nasilja u porodici.

„Ponovo apelujem na sve žene koje trpe porodično i svako drugo nasilje da nadležnim organima prijave nasilnike koji ih zlostavljaju. Apelujem i na sve građane Srbije da pokažu solidarnost i da ne okreću glavu već da prijave ukoliko imaju saznanja o nasilju u nečijoj porodici, komšiluku ili među rođacima. Od svih nadležnih organa na koje se odnosi Zakon o sprečavanju nasilja u porodici očekujem da se strogo pridržavaju svakog slova u tom aktu“,
rekao je Pašalić.

Dva postupka kontrole rada nadležnih organa – ubistvo žene u partnerskom nasilju u Pirotu i porodično nasilje u Zaječaru, tokom kojih je utvrđeno nedosledno postupanje po Zakonu o sprečavanju nasilja u porodici, okončana su preporukama za unapređenje rada, rekao je Pašalić i dodao da su oba izveštaja sa preporukama, iako nema ovlašćenja da kontroliše rad
pravosudnih organa, dostavljena Vrhovnom javnom tužilaštvu kako bi razmotrilo mogućnosti za unapređenje rada grupa za koordinaciju i saradnju koje su osnovane pri osnovnim javnim tužilaštvima.

U postupku kontrole zakonitosti i pravilnosti rada Ministarstva unutrašnjih poslova – PU Pirot i Centra za socijalni rad u tom gradu, pokrenutom početkom marta 2023. godine nakon saznanja iz medija da je u Pirotu muškarac iz pištolja ubio bivšu partnerku, Zaštitnik građana je utvrdio da je Grupa za koordinaciju i saradnju netačno procenila rizik od ponavljanja nasilja.

Zaštitnik građana u preporukama za otklanjanje nedostataka traži da nadležni organi obezbede da se na sastancima grupa za koordinaciju i saradnju razmatraju svi slučajevi u kojima je prijavljeno nasilje u porodici ili neposredna opasnost od njega, uključujući i slučajeve nasilja u porodici u krivičnim postupcima za različita krivična dela, kao i da
Grupa za koordinaciju i saradnju Grada Pirota obezbedi da svi slučajevi u kojima je prijavljeno nasilje u porodici ili neposredna opasnost od njega budu razmatrani ne samo kao novoprijavljeni već i kao tekući.

Takođe, Zaštitnik građana insistira da Grupa za koordinaciju i saradnju Grada Pirota obezbedi da svi članovi te grupe ostvaruju kontinuiranu multisektorsku saradnju i razmenu informacija.

U slučaju porodičnog nasilja kada je u Zaječaru muž pretukao suprugu kojoj su
lekari spasili život i prijavili nasilnika policiji, Zaštitnik građana je kontrolisanim organima Ministarstvu unutrašnjih poslova – PU Zaječar i Centru za socijalni rad u tom gradu uputio preporuku da, u skladu sa nalogom Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja iz 2019. godine, ubuduće dete koje prisustvuje nasilju, uvek i bez izuzetka tretiraju kao žrtve nasilja, zlostavljanja ili zanemarivanja, i u skladu s tim, planiraju i preduzimaju mere usmerene na zaštitu deteta.

Zaštitnik građana traži dalje od nadležnih organa da preduzmu potrebne aktivnosti u cilju izmena i dopuna Zakona o sprečavanju nasilja u porodici, kojima bi se propisalo da je dete žrtva nasilja uvek kada prisustvuje porodičnom nasilju nad članom porodice ili bliskom osobom, a od MUP-a i Ministarstva za brigu o porodici i demografiju da u saradnji sa Pokrajinskim sekretarijatom za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova obezbede kontinuirane edukacija zaposlenih koji postupaju u slučajevima nasilja u porodici i koji su članovi grupa za koordinaciju i saradnju koje su formirane pri osnovnim javnim
tužilaštvima.

Reklame