foto: fira.rs

U prostorijama Društva Roma Zaječar, danas je organizovana promocija primera dobre prakse, povodom javnih radova koje sprovodi u saradnji sa Gradskom upravom i Nacionalnom službom za zapošljavanje. Preko javnih radova angažovano je 19 pripadnika romske nacionalnosti.

“Udruženje Roma je angažovalo lica romske nacionalnosti, jer oni teže prihvataju angažovanje preko privremeno povremenih poslova a na taj način će se radno angažovati i uticati na promenu njihove svesti. Vrednost projekta je 2,5 miliona, a radiće 4 meseca,” istakao je Miljan Rašić koordinator za romska pitanja pri Gradskoj upravi i predesdnik Društva Roma Zaječar.

“Javni rad kao jedna od mera aktivne politike zapošljavanja predvidjena je kako nacionalnim akcionim planom zapošljavanja tako i loklanim akcionim planom zapošljavanja. Javnim radom će se obuhvati oko 180 do 190 lica za teže zapošljive kategorije,” objasnila je Svetlana Mihajlović načelnik Odeljenja za posredovanje u Nacionalnoj službi za zapošljavanje Filijala Zaječar.

Prema njenim rečima veće interesovanje za posao vlada medju onima koji imaju završenu školu nego kod onih koji su bez škole. Za javne radove, grad Zaječar je izdvojio oko 20 miliona, a republika oko 18 miliona. Kako je istakla, njihova mesečna naknada iznosiće 18 000 dinara plus do 2 000 za troškove prevoza i dodala da će nakon potpisanih ugovora, za par dana početi sa radom na održavanju i zaštiti životne sredine.

Izvor: fira.rs