U petak 12. oktobra biće održana 19. sednica Skupštine grada Zaječara.

Kako je dnevnim redom planirano, odbornici će se izjašnjavati o Izveštaju Gradske izborne komisije o dodeli mandata odbornika po prestanku mandata odborniku Skupštine grada Zaječara pre isteka vremena na koje je izabran.

Na dnevnom redu sednice su i sledeće tačke: Pretres Predloga Odluke o usvajanju Plana Generalne regulacije grada Zaječara br:2 – severoistok, istok,jug i jugozapad grada Zaječara, Pretres Predloga Odluke o četvrtoj izmeni i dopuni budžeta grada za 2018. godinu, Predlog Odluke o okončanju postupka likvidacije nad Pozorištem Timočke krajine „Zoran Radmilović“ u likvidaciji kao i nad Javnim komunalnim preduzećem Gradsko saobraćajno preduzeće „Zaječar“ u likvidaciji.

Odbornici će se na sednici Skupštine izjašnjavati o Predlogu Odluke o usvajanju početnog likvidacionog Sportsko poslovnog centra „Timok“ DOO Zaječar u likvidaciji, Predlogu Odluke o izmeni i dopuni Odluke o pokretanju postupka likvidacije nad Sportsko poslovnim centrom „Timok“ DOO Zaječar, Pretresu Predloga Odluke o pristupanju izradi Lokalnog akcionog plana za Rome grada Zaječara, Pretresu Predloga Odluke o održavanju prevremenih izbora za članove Saveta mesne zajednice „Vratarnica“, Pretresu Predloga Rešenja o davanju saglasnosti na Treću izmenu programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „ Timok-održavanje“ Zaječar za 2018. godinu.

Na dnevnom redu sednice biće i Rešenja o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća za planiranje, projektovanje, izgradnju i nadzor „Urbanizam i izgradnja“ Zaječar za 2018. godinu, na Poseban program korišćenja sredstava iz budžeta grada Zaječara po osnovu subvencija ovog Javnog preduzeća na cenovnik usluga .

Odbornici će dati konačnu odluku Javno komunalno-stambenom preduzeću „Zaječar“ na cenu toplotne energije, na izmenu Rešenja o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora, na Predlog Rešenja o imenovanju vršioca dužnosti direktora ovog preduzeća.

Na dnevnom redu sednice biće i Pretres Predloga o razrešenju vršioca dužnosti direktora Ustanove Narodno pozorište Timočke krajine- Centar za kulturu „Zoran Radmilović“ u Zaječaru i imenovanje direktora ove ustanove, Pretres Predloga Rešenja o davanju saglasnosti na Statut Istorijskog arhiva „Timočka krajina“, Rešenje o usvajanju Izveštaja o realizaciji godišnjeg plana rada Predškolske ustanove „Djulići“ za radnu 2017/2018. god. I 2018/2019. god.

Odbornici će se izjašnavati i o Predlogu Rešenja o davanju saglasnosti na drugu izmenu i dopunu finansijskog plana za 2018. godinu Centru za socijalni rad „Zaječar“, a biće upoznati i sa Zapisnikom Budžetske isnpekcije grada Zaječara od 3. avgusta 2018. god.

O kontroli primene zakona u oblasti materijalno-finansijskog poslovanja, namenskog i zakonitog korišćenja sredstava kod Osnovne Muzičke škole „Stevan Mokranjac Zaječar za period od 1. januara do 31. decembra 2017. god. Početak je u 10 sati.

Reklame