Dom zdravlja i Opšta bolnice u Zaječaru nastavljaju i u 2019. godini sa skriningom karcinoma dojke, u cilju ranog otkrivanja te bolesti.

Služba za zdravstvenu zaštitu žena Doma zdravlja i Radiološka služba Opšte bolnice Zaječar obaviće u martu mamografske preglede – dojki ženama koje su rođene 1969. godine, od 10 do 12 časova.