Gradsko veće grada Zaječara, na sednici održanoj dana 21.01.2019. godine, donelo je Odluku o raspisivanju Konkursa za sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji grada Zaječara u 2019. godini

Odlukom o budžetu grada Zaječara za 2019. godinu, predviđena su novčana sredstva za sufinansiranje projekata za proizvodnju medijskih sadržaja u ukupnom iznosu od 10.259.000,00 RSD i to iznos od 10.000.000,00 RSD za sufinansiranje projekata za proizvodnju medijskih sadržaja i iznos od 259.000,00 RSD.

Za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja biće izdvojena sredstva u  ukupnom iznosu od 9.500.000,00 dinara,  dok je za pojedinačna davanja predviđen iznos od 500.000,00 dinara.