Foto: Pozorište zoran radmilović

U svojoj knjizi „Intertekstualna pletisanka“ Milivoje Mlađenović, koja je promovisana pred zaječarskom publikom, govori o modelima konstitucije dramskog lika Laze Kostića na nekoliko primera u radovima značajnih autora. Direktor Sterijinog pozorja dr Miroslav Miki Radonjić istakao je da je ova knjiga dragocena zato što sa jedne strane govori o modelima konstitucije dramskog lika Laze Kostića na nekoliko primera i značajnih autora, dok sa druge strane Milivoje Mlađenović kroz ovu knjigu na vrlo jasan, precizan, zanimljiv način povezuje svoje teorijsko, profesorsko, iskustvo istoričara književnosti sa svojim pozorišnim iskustvo.

„Cilj nam je bio da te manje forme naučnih radova objavimo i u ovakvim knjigama koje vizuelno deluju privlačno. „Intertekstualna pletisanka“ je značajna i za širu publiku, a ne samo kao stručna literatura jer Milivoje Mlađenović uspeva da ovu knjigu približi svima onima koji se zanimaju ne samo za Lazu Kostića i njegov život i delo, ne samo za autore koje analizira, nego se ova knjiga može čitati kao jedna beletristička literatura gde ćete se vi susresti sa vrlo različitim fenomenima koje ovi autori obrađuju pre svega kroz lik Laze Kostića, govoreći i o vremenu Laze Kostića i na koji način se ono prožima i dan danas, govoreći o jeziku Laze Kostića koji je bio vrlo specifičan, pa otuda i ova „pletisanka“ koju je, uslovno rečeno, izumeo Laza Kostić. A intertekstualna zato što se kroz sve ove komade o kojima Mlađenović analizira na jedan način se prepliću i neki drugi tekstovi i sam umetnički rad Laze Kostića“, rekao je dr Miroslav Miki Radonjić, direktor Sterijinog pozorja i dodao:

„Kada se susrećete sa likom koji je stvarni čovek, veliki umetnik, pesnik, a koji u određenom momentu treba da postane dramski lik onda se autori nalaze pred vrlo zahtevnim zadatkom da to ne bude samo puka ilustracija nego da kroz jedan postupak karakterizacije taj živi lik, koji živog pesnika pretvori u dramski lik, kome možemo verovati, u jednu dramsku uslovnost koju svaki dramski tekst, a kasnije pozorišna predstava, zahteva. U tom segmentu je Milivoje Mlađenović zaista pokazao osećaj kod čitanja tih komada, a imao je sreću da te predstave uglavnom gleda“.

Radonjić još ističe da postoji još jedan dodatak u ovoj knjizi koji govori o Lazi Kostiću kao čoveku koji je značajno uticao na razvoj pozorišta kod nas i pozorišne kritike.

„Biće vam interesantna knjiga, ne samo kao jedna naučna studija, nego kao literatura koja će vas upoznati sa vremenom u kome je Laza Kostić živeo, na koji način se on pretvorio u dramski lik našeg savremenika autora i na koji način mi percipiramo sve ono što se tada dešavalo i što je povezano sa vremenom u kome živimo“.

„Intertekstualna pletisanka“ je druga knjiga Milivoja Mlađenovića u izdanju „Sterijinog pozorja“. Milivoje Mlađenović je tri godine bio selektor „Dana Zorana Radmilovića“, ali i član žirija ovog festivala, takođe je režirao je predstavu zaječarskog pozorišta.

„Zoran Radmilović je pupčana veza između ove knjige i Laze Kostića. Zoran Radmilović je igrao Lazu Kostića u drami „Santa Maria della Salute“ u „Ateljeu 212“. Dragi prijatelji, sve je ovo život, sve je ovo nešto lepo i uzbudljivo“, rekao je Milivoje Mlađenović, autor knjige „Intertekstualna pletisanka“.

Reklame