Foto: TOC
Reklame

Timočki omladinski centar – TOC organizovao je u petak 12. oktobra u Prostoru za POMAK sastanak sa predstavnicima institucija u Zaječaru na temu omladinskog rada.

Ovaj sastanak deo je kampanje „Omladinski rad za bolji grad“ koju psrovodi Nacionalna asocijacija praktičara/ki omladinskog rada – NAPOR, u partnerstvu sa TOC-om i još deset organizacija iz cele Srbije.

Cillj sastanka koji je startovao tačno u podne bio je da TOC tim predstavicima institucija prezentuje omladinski rad, šta on podrazumeva, koje standarde moraju da ispunjavaju orgnaizacije koje sprovode omladinski rad, ali i da se razgovara o daljoj saradnji TOC-a i institucija.

Sastanku su prisustvovali predstavnici Centra za socijalni rad, Kancelarije za LER, Policijske uprave Zaječar, kao i ustanove za dnevni boravak dece i mladih sa smetnjama u razvoju „Oblutak“.

Foto: TOC

Zaključak sastanka je da je omladinski rad neophodan, kao i da je neophodna međusektorska saradnja institucija i organizacija koje sprovode omladinski rad u zajednici.

Rezultati više istraživanja koje je NAPOR sprovedo ukazuju na neophodnost povezivanja organizacija koje se bave omladinskim radom sa lokalnim institucijama radi kreiranja mreže ulsuga koje vode ka sistemskoj brizi o mladima.

Nedostatak koordinacije, kao i objedinjenog informisanja mladih pokazalo se kao jedan od ključnih problema.

S tim u vezi TOC je organizovao pomenuti sastanak kako bi obezbedili prepoznatljivost organizacija koje kontinuirano ulažu u kvalitet svojih programa kod lokalnih institucija i ukazali na prednosti međusektorske saradnje, odnosno na koji način zajedno možemo kreirati prostor u kome mladi mogu da rastu i razvijaju svoje potencijale kako bi postali aktivni i doprinosili zajednicama u kojima žive.