Foto: Aleksandar Ćirić

Toplodolska reka jedna je od najlepših i najčistijih reka Evrope.

Šedzedesetih godina došlo je do ekološke katastrofe, koja je rezultirala stvaranjem reke Visočice, formiranjem akumulacije Zavoj i potapanjem sela.

Temštica, Visočica, Toplodolska reka – reke su na Staroj Planini, u parku prirode.

Da li će davanje prednosti investicijama rezultirati uništenjem bisera prirode – srpskog Kolorada?