Reklame

25. og pre podne, Vlada grada Bora i Kompanija Zijin osnovale su Štab za vanredne situacije, gradska Vlada je poslala vatrogasnu ekipu za hitne slučajeve da pruži pomoć u saniranju problema, navodi se u saopštenju.

Gradska Vlada je u 3 sata posle podne održala sednicu Štaba za vanredne situacije na kojoj je raspravljano o preduzetim merama, nakon čega je održana Konferencija za novinare na kojoj je javnost blagovremeno obaveštena o postupanju u vezi sa incidentom.

Istovremeno, Kompanija je koristeći čamce  izvršila zaptivanje u zoni curenja kod revizionog otvora jalovišta sa džakovima peska i geotekstilom, tako je 25. og oko 20:00 curenje uspešno zaustavljeno.

Istragom na licu mesta, usled ozbiljnog oštećenja na mestu curenja, nakon ponovnih razgovora sa projektantom, zaključeno je da je sledeći korak potpuno zaptivanje revizionog otvora.

Ovakvo hitno postupanje u vanrednim situacijama,  pokazalo je  sposobnost efikasne organizacije u vanrednim situacijama gradske Vlade Bora i visok profesionalni nivo Štaba za spasavanje u hitnim slučajevima.

Reklame