foto:pravoslavci

Simeon Pravedni ili Simeon Bogoprimac je hrišćanski svetitelj koji je, prema predanju,život proveo čekajući rođenje Isusa Hrista, spasitelja čovečanstva. Smatra se zaštitnikom dece, a njegov praznik danom kada se najmlađima ostvaruju sve želje.

Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas obeležavajuu praznik Sveti Simeon i Ana , praznik posvećen deci.

Sveti Simeon je u vreme vladavine misirskog cara Ptolomej Fila-delfa bio izabran da, kao jedan od znamenite Sedamnaestorice, prevodi Bibliju sa jevrejskog na grčki jezik. Predano i savesno obavljao je svoj posao, ali u trenutku kada je došao do proročanstva proroka Isaije, koje kaže da će devica zatrudneti i roditi sina, Simeon se zbunio i poželeo da reč đeva zameni sa rečju mlada žena i da tako prevede na grčki.

U tom trenutku, Svetom Simeonu se javio anđeo Božji i objasnio mu da je proročanstvo istinito i da će sam Sveti Simeon imati prilike da vidi dete, Mesiju, rođenog od devojke. Pravedni Simeon se obradovao i zahvalio Bogu na takvom proročanstvu, koje se zaista i obistinilo.

Kada su Isus i Devica Marija došli u hram jerusalimski, Sveti Duh je to dojavio Svetom Simeonu, koji je tada već bio veoma star. Simeon je brzo otišao u hram gde je, po svetlosti koja je oko njih zračila, lako prepoznao Devicu Mariju i Isusa.

Radostan starac uzeo je Hrista u svoje ruke i zamolio Boga: “Sad otpuštaš u miru slugu svojega, Gospode, po riječi svojoj, jer viđeše oči moje spasenje Tvoje” (Lk 2, 29-30).

Molitva za malo dete

O Gospode silni, pomiluj i spasi!
I plamičak ovaj smrću ne ugasi!
Detence je ovo ko plamičak sveće,
A bure su svetske i po zvezde strašne;
Slabičak se oganj pod pepeo preće
A pod Tvoju ruku čovečije duše.
Kad se vode dignu i dođu do guše,
I plamen se smanji i oganj ovlaži,
O Gospode spasi, smiluj se, ublaži!
Tako David prorok Tebi se moljaše
Mada on buktinja golema bejaše,
A nejako dete u podnožju neba
I od zlobne želje bolno se koleba
I od zlobne misli zaboli ga glava,
Svaki vetrić zlobe njega raslabnjava.
Ugasilo bi se brzo od vetrova burni’,
Da ti ne spasavaš, Pomagaču žurni.
O Gospode, i sad pomiluj i spasi,
I plamičak ovaj smrću ne ugasi!
Molitvama, Bože, Tvog starog ljubimca,
Simeona svetog, divnog Bogoprimca.

Reklame