Zaječarski upravni okrug i Odeljenje za vanredne situacije danas su na prigodan način obeležili Svetski dan civilne zaštite.

Odlukom Međunarodnog komiteta organizacije civiline zaštite 1990. godine ustanovljeno je da se 1. marta obeležava Svetski dan civilne zaštite.

Služba civilne zaštite ima izuzetno važnu i odgovornu ulogu, kako u mirnodopskim, tako i u ratnim uslovima, kada je u pitanju obezbeđivanje, zaštita i organizovanje stanovništva u vanrednim okolnostima.

Civilna zaštita je deo službe zaštite i spasavanja Republike Srbije u okviru Ministarstva unutrašnjih poslova – Sektora za vanredne situacije.

Nažalost, u proteklim decenijama ova veoma značajna institucija nepravedno je zanemarena. U proteklih nekoliko godina država je uložila značajne napore na obnovi Civilne zaštite – kako u smislu edukacije, tako i u smislu opremanja novom, savremenom opremom. Rezultati tog napora već se vide, ali biće potrebno da se u nastupajućem periodu uloži dodatni trud kako bi Civilna zaštita mogla da na adekvatan način odgovori na sve pretnje.

Vladan Paunović, načelnik Zaječarskog upravnog okruga

„Pre svega treba skrenuti pažnju javnosti na značaj civilne zaštite, raditi na razvoju samosvesti, samozaštite u slučajevima pojave elementarnih nepogoda. Pravi značaj civilne zaštite, nažalost, uvidi se tek onda kada nastanu vanredne situacije.

Značajna sredstva uložena su u edukaciju i opremanje, i država ulaže značajne napore. Svedoci smo činjenice da u svetu ima sve više elementarnih nepogoda, zato je i neophodno da ovaj sektor bude spreman da adekvatno odgovori u slučaju vanrednih okolnosti.“ – izjavio je danas načelnik Zaječarskog upravnog okruga Vladan Paunović.

Radojica Gavrilović, šef Odseka za upravljanje rizicima i civilnom zaštitom u Odeljenju za vanredne situacije u Zaječaru

„Civilna zaštita kao civilna, nevojna institucija zaštite napreduje iz godine u godinu i verovatno će, ukoliko se nastavi ovim tempom, u narednih nekoliko godina moći da odgovori svim pretnjama i izazovima koji se postavljaju pred civilnu zaštitu u mirnodopskim uslovima i uslovima rata“ – rekao je danas Radojica Gavrilović, šef Odseka za upravljanje rizicima i civilnom zaštitom u Odeljenju za vanredne situacije u Zaječaru.

Zaječar je, prema rečima šefa Odseka za upravljanje rizicima i civilnom zaštitom u Odeljenju za vanredne situacije u Zaječaru, spreman za slučaj eventualnog naglog otapanja snega – ne samo u smislu tehnike i organizacije, već i u smislu bogatog iskustva, tako da razloga za strahu nema. Preduzete su mere u cilju pojačanja odbrambenih nasipa na Timoku, a situacija na terenu prati se iz časa u čas.

 

Reklame