Deo zaposlenih u Republičkom geodetskom zavodu započeo je štrajk zbog, kako tvrde sindikati, neispunjavanja dogovora i odsustva konkretnih odluka. U štrajku je i odeljenje u Zaječaru.

Zahtevi štrajkača odnose se na rešavanje problema u usklađivanju primanja zaposlenih sa odlukama Vlade Srbije o povećanju osnovica za zarade u javnom sektoru, kao i regulisanje statusa katastarskih službenika, navedeno je u saopštenju sindikata.

Dok sindikati govore jedno, direktor RGZ-a, Borko Drašković kaže da je reč o pokušaju organizovanja političkog štrajka.

Drašković kaže da pojedine sindikalne vođe žele da naruše ugled RGZ-a i poverenje koje ima kod građana. On takođe, kaže da su sindikalni lideri amnestirani od zakonskih obaveza i da su štrajk proglasili uprkos kršenjima pojedinih zakonskih odredbi.

Menadžmet RGZ-a navodi i da službenici RGZ-a imaju slobodu, kao i svi građani, da politički budu aktivni i da se angažuju u političkim strankama, gde politici i treba da bude mesto, a da se unutar institucije od zaposlenih očekuje da svojim stručnim angažovanjem, idejama, predlozima i inovacijama unaprede rad RGZ-a.

Štrajkački odbor RGZ-a, sa druge strane, navodi da pregovori sa predstavnicima RGZ-a i nekih ministarstava nisu doveli do rešavanja svih zahteva koji su postavljeni od sindikata RGZ-a.

„Odsustvo konkretnih odluka, kojima bi se sproveli načelni dogovori postignuti tokom pregovora uz posredovanje Agencije za mirno rešavanje sporova, dovelo je do početka štrajka u RGZ-u”, tvrdi sindikat, prenosi Tanjug.

Reklame