foto: Pixabay

Sitni odroni, duž nestabilnih kamenih kosina, u klisurama, usecima, zasecima.

Najviše ih ima na putu I B-34 (Đerdapska magistrala) gde su odroni najizraženiji, savetuje se oprezna vožnja i pridržavanje saobraćajne signalizacije, koja obaveštava o odronima.

Pojava udarnih rupa pa se savetuje oprezna vožnja.