Foto: Prinscreen

Srpski đaci uče iz udžbenika različitih izdavača, te se neretko dešava da lekcija koja je kod jednog izdavača među prvim temama, kod drugog bude na sredini knjige ili čak poslednja.

Tako je različito prikazan i lik četničkog vođe Draže Mihailovića u lekciji o Drugom svetskom ratu, u udžbeniku „Priroda i društvo“ za četvrti razred.

Naime, „Logos“, odnosno autori udžbenika pišu da je Mihailović „nepravedno osuđen na smrt i streljan po lažnim optužbama za izdaju i saradnju sa neprijateljem“, dok, recimo, „Bigz školstvo“ o istoj temi kratko spominje Mihailovića kao vođu četničkog pokreta, piše Nova.rs.

I to je to.

Često se dešava da srpski đaci uče različito o jednoj istoj temi, ali ta različitost mahom se odnosi na raspored tema u samom udžbeniku, drugačijim ilustracijama, nazivima lekcija i slično.

Zapravo, uče sve isto, samo je gradivo u udžbenicima drugačije raspoređeno, s obzirom da na „prosvetnom tržištu“ ima mnogo izdavača.

Međutim, jedna različitost posebno je privukla pažnju, a tiče se lekcije o Drugom svetskom ratu i dešavanjima nakon njega. „Glavni akter“ teme četnički vođa Dragoljub Draža Mihailović predstavljen je u udžbeniku izdavačke kuće „Novi logos“ kao neko ko je „nepravedno osuđen na smrt i streljan po lažnim optužbama za izdaju i saradnju sa neprijateljem“.

Naime, u delu o Drugom svetskom ratu u udžbeniku četvrtog razreda „Priroda i društvo“, čiji su autori Aleksandar Kandić, Gordana Subakov Simić, Željko Vasić, Ivana Petrović i Ivan Matejić, a izdavač je „Logos“, navedena je biografija Dragoljuba Draže Mihailović.

„Dragoljub Draža Mihailović je stekao vojničko obrazovanje. Učestvovao je u balkanskim ratovima, a kao oficir srpske vojske se istakao u Prvom svetskom ratu. U Kraljevini Jugoslaviji obavljao je značajne vojne dužnosti u periodu između Prvog i Drugog svetskog rata. Za vreme Drugog svetskog rata predvodio je oslobodilački četnički pokret koji se borio za kralja i otadžbinu. Neposredno posle Drugog svetskog rata nepravedno je osuđen na smrt i streljan po lažnim optužbama za izdaju i saradnju sa neprijateljem“, navodi se u udžbeniku na strani broj 145.

Na sledećoj strani navedena je tabela u kojoj su opisani pokreti koji su delovali u Drugom svetskom ratu.

Što se tiče udžbenika drugog izdavača, na primer „Bigz školstva“, deo o Drugom svetskom ratu u kom se spominje Mihailović je kratak.

Naime, prvo se na uvodnim stranama lekcije objašnjava o početku Drugog svetskog rata i o saveznicima Jugoslavije.

Već na sledećoj strani u odeljku „Ko se suprotstavljao okupatoru“ u okviru iste lekcije, kratko se navodi Mihailović.

Uporedo sa dolaskom nemačkih snaga na prostor Jugoslavije, organizuju se dva pokreta otpora – četnički i partizanski. Od ostataka kraljeve vojske i naroda koji im se pridružio formiran je četnički pokret.

Četnici su podržavali kralja. Na čelu ovog pokreta nalazio se Dragoljub Draža Mihailović. Četnici su na svojoj kapi nosili kokardu“, piše u udžbeniku ovog izdavača.

Na sledećoj strani govori se o vođi drugog pokreta – Josipu Brozu Titu.

I to je to.

Ostaje nejasno zbog čega su lik i delo Mihailovića u udžbeniku „Logosa“ predstavljeni na drugačiji način od onog kako je to urađeno u drugim knjigama, kao u „Bigz školstvu“, ali jedno je sigurno – deca se time samo zbunjuju.

Izvor: Danas

Reklame