Sindikat Nezavisnost je juče upozorio Ministarstvo Srbije za rad da mnoga preduzeća nisu obezbedila sredstva za zaštitu zaposlenih od korona virusa, odnosno da država još nije propisala mere koje se tiču roditelja koji treba da budu uz svoju decu, otpuštenih radnika ili zaposlenih koji su dužni da budu u izolaciji.

Sindikat je u saopštenju upozorio Ministarstvo da veliki broj preduzeća nije obezbedio maske, rukavice i sredstva za dezinfekciju u skladu s Uredbom Vlade Srbije o organizovanju rada poslodavaca za vreme vanrednog stanja, kao i Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu i Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti.

Svesni smo da nedostaje tih sredstava, ali nam je zdravlje radnika prioritet i moramo da insistiramo da se ova sredstva obezbede za sve, a naročito za preduzeća gde radi više stotina radnika, navedeno je u saopštenju.

Sindikat je preneo da se javljaju poslodavci koji hoće da odmah upute radnike na godišnji odmor, ali Zakon o radu predvidja za to najavu od petnaest dana. Sindikat je zato upitao Ministarstvo može li Vlada doneti uredbu kojom bi se taj rok privremeno skratio.

Već dva dana slušamo na medijima i da jedan roditelj koji radi, može da ostane kod kuće ako ima dete do dvanaest godina, ali još nema konkretnih mera kako to da se sprovede, ko će i kojim aktima pokriti takvo rešenje i kako će se obračunavati zarada, upozorio je sindikat.

Istaknuto je, takođe, da i dalje postoje nejasnoće oko toga kakav status imaju radnici u samoizolaciji i kako će poslodavci obračunavati njihovu zaradu: da li su na bolovanju ili nisu, ko izdaje papire za samoizolaciju s obzirom da odluku o upućivanju na bolovanje ne donosi poslodavac, već izabrani lekar u skladu sa Zakonom o zdravstvenom osiguranju.

Javljaju nam se radnici koji dobijaju otkaze ugovora o radu po osnovu tehnološkog viška, ali se ne mogu prijaviti Nacionalnoj službi za zapošljavanje jer je ona počev od 17. marta obustavila rad sa strankama… i ne vrši se prijavljivanje na evidenciju. Šta da se radi u ovom slučaju?, upitao je sindikat.

Za sindikat je sporno i da li inspektori rada izlaze na teren pošto im radnici upućuju prijave da dobijaju usmene naloge i SMS poruke poslodavaca, umesto rešenja o promeni svog radnog statusa.

Član 117. Zakona o radu definiše da zaposleni ima pravo na naknadu zarade u visini utvrdjenoj opštim aktom i ugovorom o radu za vreme prekida rada do kojeg je došlo naredbom nadležnog državnog organa ili nadležnog organa poslodavca zbog neobezbedjivanja bezbednosti i zaštite života i zdravlja na radu, koja je uslov daljeg obavljanja rada bez ugrožavanja života i zdravlja zaposlenih i drugih lica… Da li je moguće da Vlada propiše za ograničeni vremenski period minimalni procenat za ovu vrstu naknade?, upitao je sindikat.

Jedno od spornih pitanja je kako će biti organizovan prevoz radnika za treću, noćnu smenu, odnosno ko je za to nadležan imajući u vidu policijski čas.

Izvor: beta

Reklame