Foto: Glas Zaječara
Reklame

Na sednici gradskog veća održanoj 3. jula, većnici su doneli odluku da se Sportskom savezu odobri zahtev za finansiranje projekta PD “Igre gradova‘‘ DOO Beograd iz neraspoređenih sredstava u vrednosti od 1.200.000,00 dinara.

Gradski većnici su na sednici održanoj 3. jula doneli rešenje o odobravanju neraspoređenih sredstava iz Godišnjeg programa organizacija u oblasti sporta kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta u 2019. godini.

Sportskom savezu grada Zaječara, na predlog pomoćnika Gradonačelnika grada Zaječara u oblasti omladine, sporta i saradnje sa verskim zajednicama odobrava se zahtev za finansiranje projekta PD “Igre gradova‘‘ DOO Beograd iz neraspoređenih sredstava u iznosu od 1.200.000,00 dinara.

Neraspoređena sredstava predviđena su Godišnjim programom organizacija u oblasti sporta kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta u 2019. godini.

Podsećamo, pokret Dosta je bilo u Zaječaru, Protiv Vicea Lalića, v.d. direktora JKP „TIMOK ODRŽAVANjE“ Zaječar, i Aleksandra Mitrovića, zaposlenog lica u istom preduzeću, podneli  su dve krivične prijave, kao prema licima koja su u naručiocu javne nabavke iskorišćavanjem svog položaja ili ovlašćenja, prekoračenjem granice svog ovlašćenja prekršili zakon ili druge propise o javnim nabavkama i time prouzrokovali štetu javnim sredstvima, i jer su iskoristili svoj službeni položaj i time pribavili sebi ili drugom pravnom licu korist.

 

Reklame