Foto: Glas Zaječara

Na sednici gradskog veća održanoj 3. jula, većnici su doneli odluku da se Sportskom savezu odobri zahtev za finansiranje projekta PD “Igre gradova‘‘ DOO Beograd iz neraspoređenih sredstava u vrednosti od 1.200.000,00 dinara.

Gradski većnici su na sednici održanoj 3. jula doneli rešenje o odobravanju neraspoređenih sredstava iz Godišnjeg programa organizacija u oblasti sporta kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta u 2019. godini.

Sportskom savezu grada Zaječara, na predlog pomoćnika Gradonačelnika grada Zaječara u oblasti omladine, sporta i saradnje sa verskim zajednicama odobrava se zahtev za finansiranje projekta PD “Igre gradova‘‘ DOO Beograd iz neraspoređenih sredstava u iznosu od 1.200.000,00 dinara.

Neraspoređena sredstava predviđena su Godišnjim programom organizacija u oblasti sporta kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta u 2019. godini.

Podsećamo, pokret Dosta je bilo u Zaječaru, Protiv Vicea Lalića, v.d. direktora JKP „TIMOK ODRŽAVANjE“ Zaječar, i Aleksandra Mitrovića, zaposlenog lica u istom preduzeću, podneli  su dve krivične prijave, kao prema licima koja su u naručiocu javne nabavke iskorišćavanjem svog položaja ili ovlašćenja, prekoračenjem granice svog ovlašćenja prekršili zakon ili druge propise o javnim nabavkama i time prouzrokovali štetu javnim sredstvima, i jer su iskoristili svoj službeni položaj i time pribavili sebi ili drugom pravnom licu korist.