Reklame

Jutros u 10 časova počela je trinaesta sednica Skupštine grada Zaječara.

Pred odbornicima se našao sledeći dnevni red:

Nakon usvajanja dnevnog reda pristupilo se diskusiji i radu.

Odbornici su jednoglasno usvojili Plan detaljne regulacije „Prostora zone I stepena zaštite arheološkog nalazišta Romulijana – Gamzigrad sa proširenjem“.

Druga tačka dnevnog reda – Preres Predloga odluke o pristupanju izradi Plana detaljne regulacije privredne zone „Zapad“ u Zaječaru dobila je podršku 35 odbornika zaječarskog parlamenta.

Odbornik Miloš Stojadinović podneo je amandmane na treću tačku dnevnog reda, zbog čega je privremeno prekinut rad skupštine, kako bi se razmotrili predmetni amandmani.