Foto: pixabay / Alexas_Fotos

Unija sindikata prosvetnih radnika Srbije uputila je Mladenu Šarčeviću, ministru prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, zahtev za proveru zakonitosti rada rukovodioca školske uprave u Zaječaru.

Goran Manojlović, predsednik Gradskog odbora Unije sindikata prosvetnih radnika Zaječara uputio je ministru Mladenu Šarčeviću zahtev za proveru zakonitosti rada rukovodioca školske uprave u Zaječaru, Jasne Vasić.

„Od strane rukovodioca ŠU Zaječar, direktorima škola daju se „usmene direktive“ u vezi prijema zaposlenih u radni odnos u ustanovama obrazovanja, od kojih neke mogu da izazovu velike posledice. Upravo jednu „usmenu direktivu“ Gradski odbor Unije Zaječar uspeo je ovih dana da zaustavi i spreči nepotrebno kadriranje, jer slobodno, odnosno upražnjeno radno mesto nastavnika razredne nastave u OŠ „LJuba Nešić“ ne postoji.“ – navodi se u zahtevu upućenom ministru.

U zahtevu koji je Gradski odbor Unije sindikata prosvetnih radnika Zaječara uputio Mladenu Šarčeviću, ministru prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, pored pomenutog  navodi se i sledeće:

Dana 8.1.2019. godine sindikat Unija Zaječar dobio je materijal odakle se vidi da postoji velika sumnja da Jasna Vasić, rukovodilac ŠU Zaječar ne ispunjava propisane uslove za mesto rukovodioca školske uprave.

Pravilnikom su navedeni i uslovi koje treba da ispunjava jedno lice kako bi zasnovalo radni odnos na radnom mestu rukovodioca ŠU Zaječar, a kao jedan od uslova je da lice ima objavljen rad u međunarodnim ili domaćim časopisima ili zbornicima radova sa recenzijom, odnosno odobreni udžbenik, priručnik ili drugo nastavno sredstvo.

U dostavljenom materijalu koji je sindikat dobio na uvid, očigledno je da je Jasna Vasić napisala tekst „Saradnja sa roditeljima i njihovo uključivanje u rad ustanove“ na svega 2 strane, koje je Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja RS objavilo u „Sažetku radova prosvetnih savetnika 2005-2014. godine“, juna 2015. godine.

Autorski tekst „Saradnja sa roditeljima i njihovo uključivanje u rad ustanove“ nikako ne može se smatrati stručnim radom, jer ne sadrži osnovne i potrebne elemente (rezime, uvod, dokumentaciona osnova, spisak literatura…). Takođe, „Sažetak radova prosvetnih savetnika 2005-2014. godine“ nema recezenta, što je uslov.

Pretragom preko sajta Narodne biblioteke Srbije (https://www.nb.rs/) uvideli smo da objavljeni rad Jasne Vasić ne postoji, što pokazuje da se ovde radi o nekom internom tekstu, koji se nikako ne može smatrati stručnim radom, koji je jedan od uslova za radno mesto rukovodioca ŠU Zaječar.

U pomenutom zahtevu upućenom ministru navodi se i da član USPRS koji je u radnoj podgrupi ŠU Zaječar do izjašnjavanja ministra neće učestvovati u radu.

Takođe, sve akte koji budu slati školama, direktorima i sindikatima sa potpisom Jasne Vasić, dok se ne utvrdi da li ispunjava uslove za rukovodioca ŠU Zaječar, sindikat će smatrati neobavezujućim i po njima se neće postupati.