Foto: Zijin Mining

Serbia Zijin Mining je prva kompanija u Srbiji, istovremeno i prva kompanija u okviru Zijin Mining grupe koja je potvrdila usklađenost svog poslovanja sa zahtevima SA8000, međunarodno priznatog standarda koji uređuje oblast društveno odgovornog poslovanja na radnom mestu.

Reviziju implementiranog sistema u kompaniji izvršio je “Bureau Veritas” u dve faze i nakon uvida u kompanijsku dokumentaciju i provere usklađenosti poslovanja, potvrdio da je poslovanje kompanije Serbia Zijin Mining usklađeno sa zahtevima standarda SA8000:2014.

Uvođenjem ovog značajnog međunarodnog standarda, koji se zasniva na Univerzalnoj deklaraciji o ljudskim pravima, UN konvenciji o pravima deteta i 11 konvencija Međunarodne organizacije rada, Serbia Zijin Mining je potvrdila koncept svog društveno odgovornog poslovanja koji se bazira na poštovanju ljudskih prava, pridržavanju poslovne etike i društveno primenljivih praksi na radnom mestu.

Potvrdom svoje usklađenosti sa zahtevima SA8000 standarda, koji reguliše: odsustvo dečijeg i prinudnog rada, zdravlje i bezbednost na radu, slobodu udruživanja i pravo na kolektivno pregovaranje, diskriminaciju, disciplinski postupak, radno vreme, zarade, usklađenost dobavljača i podizvođača, kompanija je dokazala da ima odgovoran pristup prema izuzetno važnim oblastima rada i društveno odgovornog poslovanja, kao i da je usmerena na: povećanje produktivnosti kroz upravljanje rizikom, konkurentnost i ostvarivanje bolje pozicije na tržištu rada, unapređenje odnosa sa javnošću, vladinim i nevladinim sektorom, kao i na izgradnju poverenja kod zaposlenih, investitora, lokalnih zajednica i potrošača.

U skladu sa zahtevima SA8000, kompanija je formirala Tim za socijalno odgovorno poslovanje radi unapređenja komunikacije između zaposlenih i menadžmenta i sprovođenja socijalne politike kojom se obavezala da, prilikom obavljanja svih poslovnih aktivnosti i u odnosima sa svim zainteresovanim stranama, primenjuje relevantne zahteve društvene odgovornosti koje propisuje ovaj standard.

Uspešnom inicijalnom sertifkacijom implementiranog Sistema upravljanja društvenom odgovornošću prema zahtevima SA8000:2014, kompanija se obavezala i da u periodu od naredne tri godine kroz revizije koje se realizuju na šest meseci, potvrđuje ne samo svoju usklađenost, već i posvećenost kontinuiranom unapređenju svog sistema društvene odgovornosti.

Reklame