Foto: G. Tončev Vasilić/Serbia Zijin Copper

Samo od prodaje 70,6 hiljada tona katodnog bakra Serbia Zijin Copper je 2020. godine ostvarila prihod od 441,3 miliona dolara. Prodajom ostalih proizvoda  – zlata, srebra, platine, paladijuma, selena i bakar-sulfata kompanija zaradila još 245,7 miliona dolara, a skoro polovinu dobila je od Narodne banke Srbije za isporuku 2.056 kilograma zlata. Prošlogodišnji prihod od prodaje u iznosu 698 miliona američkih dolara veći je 34,39 odsto od prihoda u 2019.

Prihod koji je u 2020. godini Serbia Zijin Copper ostvarila prodajom svojih proizvoda na domaćem i ino-tržištu iznosi 698 miliona američkih dolara! Kompanija je najviše deviza zaradila od prodaje 70,6 hiljada tona katodnog bakra, pa je samo promet „crvenog“ metala sa inostranstvom, gde je plasirano 54,3 hiljade tona katoda, iznosio 340,4 miliona dolara. Domaćem tržištu je u isto vreme isporučeno 16,2 hiljade tona katodnog bakra i po tom osnovu Kompanija je prihodovala 101 milion dolara. Najveći kupci na inostranom tržištu bili su Kina, Bugarska, Turska, Hrvatska i Italija. Samo od prodaje bakra, dakle, Serbia Zijin Copper je u 2020. godini prihodovala 441,3 miliona dolara.

Dodatnih 245,7 miliona dolara Kompanija je prošle godine zaradila prodajom ostale robe – zlata, srebra, platine, paladijuma, selena i bakar-sulfata. Skoro polovina tog novca je na račun Serbia Zijin Copper „legla“ od Narodne banke Srbije, kojoj je isporučeno 2.056 kilograma zlata. U istom periodu u Kinu je za 10 miliona dolara izvezeno 15,4 tone srebra, dok je u Švajcarskoj prodato 11 kilograma platine i nepunih sto kilograma paladijuma, ukupne vrednosti oko sedam miliona dolara.  Skoro hiljadu tona bakar-sulfata, vrednosti 1,7 miliona dolara, prodato je 2020. na domaćem tržištu i izvezeno u Mađarsku, Bosnu i Hercegovinu i Bugarsku.

U januaru 2021. realizovana je prodaja robe u iznosu 65,6 miliona dolara. U kasu se najviše para slilo od prodaje 7,3 hiljade tona bakra – ukupno 58,4 miliona dolara. Takođe, januara je Narodnoj banci Srbije isporučeno sto kilograma zlata, što je doprinelo dodatnim milionima dolara prihoda od prodaje.

Ministarstvo finansija je u dokumentu „Tekuća makroekonomska kretanja“ krajem prošle godine objavilo listu TOP 10 najvećih izvoznika Srbije na kojoj Serbia Zijin Copper zauzima visoko treće mesto, što je sjajan skok u odnosu na osmu poziciju, koju je kompanija imala 2019. Dalji napredak na listi najvećih izvoznika očekuje se 2021. godine.

Reklame