foto:Glas Zaječara

U okviru stručnog usavršavanja nastavnika u ŠOSO“Jelena Majstorović“ Zaječar, biće održan seminar: „Individualni obrazovni plan – korak u praksi“.

Program nosi 8 sati stručnog usavršavanja, razvija kompetenciju za podršku razvoju ličnosti deteta i učenika (K3), a prioritetna oblast (P2) – Metodika rada sa decom/učenicima kojima je potrebna dodatna obrazovna podrška (rad sa decom iz osetljivih grupa, decom sa smetnjama u razvoju, migrantima…)

Seminar „Individualni obrazovni plan – korak u praksi“ pruža nastavnicima i saradnicima da, kroz individualni i grupni rad sa i bez mentora, steknu i usavrše praktične veštine za izradu i primenu IOPa. Najveći deo vremena na seminaru je posvećen praktičnom radu, a nastavnici dobijaju obilje materijala i vodiča-preporuka za svakodnevnu praksu.

Seminar će biti organizovan u prostorijama Doma škole u dva termina 10. i 11. februara sa početkom u 9 sati.

Za seminar su se prijavili i zaposleni iz Predškolske ustanove „Đulići“ Zaječar, OŠ „Ljuba Nešić“, OŠ „Jeremija Ilić Jegor“ iz Rgotine i Tehničke škole iz Zaječara. Organizator je Resursni centar „Znanje“ iz Beograda a rukovodioci programa su: prof. dr Danijela Ilić Stošović,  prof.dr.Snežana Nikolić i dr.sci. Snežana Nišević.

Seminar je akreditovan program od strane Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja i Ministarstva prosvete Republike Srbije Katalog programa stručnog usavršavanja zaposlenih u obrazovanju za školsku 2018/19, 2019/2020. i 2020/2021. godinu, oblast deca/ učenici kojima je potrebna dodatna podrška u obrazovanju pod brojem 197).