Saša Vučić predsednik gradske izborne komisije podneo ostavku. U Zaječaru je u toku 33.sednica Skupštine grada. Na današnjoj sednici pred odbornicima su 13 tačke dnevnog reda.

Odbornici će na sednici odlučivati o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra nepokretnosti po zonama za utvrđivanje poreza na imovinu u 2020godini, na dnevnom redu je  pretres predloga o okončanju postupka likvidacije nad Sportskim centrom Timok doo Zaječar- u likvidaciji.

Pretres predloga o projektu javno privatnog partnerstva poveravanja obavljanja komunalne delatnosti upravljanja i održavanja groblja,sahranjivanja i pružanja usluga pogrebne delatnosti, kao i o javnom privatnom partnerstvu za održavanje sistema javnog osvetljenja.

Pretres predloga rešenja na davanju saglasnosti JKSP Zaječar na cenu toplotne energije,pretres predloga o razrešenju direktorke Centra za Socijalni rad, kao i pretres predloga za razrešenje i imenovanju člana školskog odbora Ekonomsko trgovinske škole u Zaječaru.

Pretres predloga odluke o pribavljanju nepokretnosti u javnu svojinu grada Zaječara, neposrednom pogodbom bez naknade radi izgradnje ulice Cvetka Cakovića, pretres predloga o utuđenju nepokretnosti na kp.br 5834/5KO Zaječar u ulici Đure Đakovića broj 13 iz javne svojine grada Zaječara prikupljanjem ponuda.

Pretres predloga odluke o konverziji potraživanja grada Zaječara u udeo u kapitalu AD „Ikarbus“, pretres predloga odluke o kontroli prijema i realizacije donacija grada Zaječara,pretres predloga o izmeni odluke o opštem kućnom redu u stambenim i poslovnim zgradama na teritoriji grada.