foto: zajecar.info

U sredu 26.juna u Zaječaru će biti održana sednica Skupštine grada Zaječara, na kojoj će biti razmatrani predlozi odluka o Završnom računu budžeta grada Zaječara za 2018. godinu, Lokalnom antikorupcijskom planu grada Zaječara za period od 2019. do 2022. godine, i obrazovanju Radnog tela za praćenje primene Lokalnog antikorupcijskog plana grada Zaječara.

Na dnevnom redu je izmena i dopuna Programa podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja grada Zaječara za 2019. godinu, Rešenja o prenosu prava korišćenja na seoskim vodovodima, kao i rešenja o usvajanju izveštaja o radu i izveštaja o finansijkom poslovanju Zdravstvene ustanove Apoteka „Zaječar” za prošlu godinu.

Odbornici će razmatrati rešenja o davanju saglasnosti na plan rada i finansijski plan te zdravstvene ustanove za ovu godinu,biće razmatrana rešenja o usvajanju godišnjeg izveštaja o radu i finansijkog izveštaja Centra za socijalni rad „Zaječar” za prošlu godinu, kao i rešenja o davanju saglasnosti na program rada, finansijski plan i prvu i drugu izmenu i dopunu finansijskog plana Centra za ovu godinu.

Na sednici Skupštine grada odbornici će razmatrati i rešenja o davanju saglasnosti na program rada i finansijski plan Matične biblioteke „Svetozar Marković” za ovu godinu.Početak sednice je u 10 časova.