Reklame

Na početku današnje sednice, potvrđen je mandat doktorki Dijani Miljković iz Socijalističke partije Srbije, nakon prestanka mandata odborniku Skupštine grada, pre isteka vremena na koje je izabran. Na prethodnoj sednici Skuštine ostavku na mesto odbronika podneo je Srdjan Stanojević.

Usvojen četvrti dopunski budžet grada Zaječara za 2018. godinu

Na današnjoj sednici Skupštine grada Zaječara odbornici su usvojili Predlog Odluke o četvrtoj izmeni i dopuni budžeta grada Zaječara za 2018. godinu.

„Ovaj Predlog je moguć pre svega Zakonom o budžetskom sistemu gde je predvidjeno da u toku godine može da se donese rebalans budžeta, ili izmena i dopuna. Tako da smo mi ovoga puta izvršili dopunu i izmenu budžeta , a izmenu smo izvršili samo u delu prihodnog i rashodnog dela, odnosno budžet nije menjan u izvoru 01, on je i dalje ostao u izstom iznosu od 2 232 240 408 dinara „ obrazložila je načelnica Odeljenja za finansije Valentina Djuričić.

„Ja očekujem da imamo i peti rebalans bužeta koji bi trebalo da bude 270 miliona dinara koje moramo preuzeti zbog Direkcije za izgradnju grada ,“ naglasio je odbornik doktor Nenad Ristović.

Skupština je većinom glasova od ukupnog broja odbornika donela Odluku o četvrtoj izmeni i dopuni budžeta grada Zaječara za 2018. godinu.

Odbornici su usvojili Odluku o okončanju postupka likvidacije nad Pozorištem Timočke krajine „Zoran Radmilović“ u likvidaciji, Odluku o okončanju postupka likvidacije nad Javnim komunalnim preduzećem Gradsko saobraćajno preduzeće „Zaječar“ u likvidaciji, kao i Odluku o usvajanju početnog likvidacionog bilansa Sportsko poslovnog centra „Timok“ DOO Zaječar u likvidaciji.

Izmenjena je i dopunjena Odluka o pokretanju postupka likvidacije nad Sportsko poslovnim centrom „Timok“ DOO Zaječar. Odbornici su dali saglasnosti i na treću izmenu Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Timok-održavanje“ za ovu godinu, kao i na Program poslovanja Javnog preduzeća za planiranje, projektovanje, izgradnju i nadzor „Urbanizam i izgradnja“ za ovu godinu. Odbornici su dali saglasnost na Poseban program korišćenja sredstava iz budžeta grada Zaječara po osnovu subvencija Javnog preduzeća za planiranje, projektovanje, izgradnju i nadzor „Urbanizam i izgradnja“ Zaječar ovu godinu, a data je i saglasnost na cenovnik usluga tom preduzeću.

Većinom glasova usvojena je i Odluka o pristupanju izradi Lokalnog akcionog plana za Rome grada Zaječara, i Odluka o održavanju prevremenih izbora za članove Saveta mesne zajednice Vratarnica.

Odbornici odlučili: Grejanje skuplje u Zaječaru

Odbornici Skupštine grada Zaječar dali su saglasnost Javno komunalno-stambenom preduzeću „ Zaječar“ na cenu toplotne enrgije.

„Kao što sam više puta do sada govorio, cena toplotne energije se utvrđuje na osnovu važeće metodologije, koju donosi Vlada Republike Srbije, i ona jednostavno mora da se poštuje. Mi smo u zakonskoj obavezi, da svake godine na osnovu promene i varijacije nekih parametara, donosimo i predlažemo novu cenu. Gledano na godišnjem nivou neke korekcije su sasvim normalne. Nažalost što se ove godine tiče, i ono što je nama jako nepovoljno je činjenica da je došlo do porasta cena skoro svih činioca i faktora koje koristimo u procesu proizvodnje toplotne energije. Ja naravno neću pričati o svima njima, napomenuće onaj glavni a to je cena mazuta“, rekao je direktor JKSP-a Ivan Žikić.

„Pre dve godine kada sam bio u opoziciji, ne ovde u Parlamentu, jer nisam želeo da udjem sam uveliko govorio o tome da će doći vreme ovo koje je došlo, i da cenu tada izuzetno nisku mazuta, treba iskoristiti i ne smanjivati cenu prema građanima, jer su građani potrošili i to što se zove dug i da oni koji troše, kao mi koji se ne grejemo na daljinsko grejanje i trošimo struju ili drva i ugalj, sve ima svoju cenu,” rekao je gradonačelnik Zaječara na sednici Skupštine grada.

„I ovo povećanje, navodno, je u stvari zapravo daleko ispod onoga što bi trebalo da bude realno, da ovo preduzeće ne bi završilo kao mnoga preduzeća, onako kako su završila, u stečaju ili likvidaciji. U ovu cenu, pored parametara o kojima je govorio direktor preduzeća, treba da udje i to što je izgubljen spor za remont kotlova od 18 miliona, a ti kotlovi koji su remontovani i postavljeni. Nisu postavljeni zbog nas koji se ne grejemo na daljinsko grejanje, nego zbog onih koji se greju na daljinsko grejanje. I to ulazi u cenu grejanja. Svako od nas ima izbor i kako će da se greje ili neće da se greje. Zbog toga smatram da ni ova cena nije realna, kao što sam govorio i za vodu, i to nije nikako politički popularno,“ rekao je prvi čovek grada.

Odbornica Dragana Rašić je izmedju ostalog istakla da je gradonačelnik upravu kada kaže da ono što potrošite morate da platite ako imate izbor „ali sada su svi ljudi koji koriste centralno grejanje stavljeni u poziciju da nemaju nikakvo pravo na izbor. Cela ova priča o povećanju cene grejanja ide preko „grbače“ ljudi koji to izmiruju. Svesni smo da se jako veliki broj ljudi isključuje sa sistema daljinskog grejanja iz razloga što je cena previsoka. Sa ovom cenom koja je još viša, plašim se, doći će do još većeg broja isključenja, jer ljudi zaista to ne mogu da isprate finansijski, 10 000 dinara je za stan od 80 kvadrata mesečno, za stan od 55 kvadrata je oko 6 800 dinara, znači ova cena grejanja i plus PDV“, naglasila je odbornica u Skupštini grada Zaječara Dragana Rašić.

Izvor: fira.rs