Jedan od lokala koji su predviđeni za rušenje

Vest o rušenju objekata vlasnici lokala koji se nalaze u neposrednoj blizini osnovne škole „Ljubica Radosavljević Nada“ primili su od građevinske inspekcije. Do izvršenja inspekcijskog nadzora vlasnici lokala nisu znali da su njihovi lokali predviđeni za rušenje.

 

Vlasnici lokala koji se nalaze u ulici Ivana Milutonovića u neposrednoj blizini osnovne škole „Ljubica Radosavljević Nada“ pre desetak dana obavešteni su od strane građevinske inspekcije da su objekti u kojima posluju njihove firme detaljnim planom regulacije predviđeni za rušenje.

Do izlaska građevinske inspekcije na teren vlasnici nisu bili obavešteni o tome da će lokali koji se nalaze tu već trideset godina biti srušeni, čime će, verovatno, biti ugašeno dvadesetak radnih mesta.

U sredu je u Gradskoj upravi održan sastanak kome je prisustvovao gradonačelnik Zaječara, vlasnici lokala, kao i predstavnici građevinske inspekcije i urbanizma. Vlasnici lokala, kako sami kažu, polagali su velike nade da će sastanak rezultirati rešenjem kojim će biti zadovoljne sve strane ali, njihove nade su se izjalovile.

Ipak, poručuju vlasnici, od borbe neće odustati.

Jedan od lokala koji su predviđeni za rušenje

„Gradonačelniku Ničiću sam na sastanku  koji je održan, rekao da u ovom delu grada ima odbornike, naše predstavnike, koji su trebali da nas obaveste o razmatranju detaljnog urbanističkog plana, odnosno o tome da se nešto usvaja. Da smo, rekli su nam, stavili primedbu, onda bi sve bilo u redu. Mi nismo bili obavešteni, ja ne idem da gledam oglasnu tablu. Ja sam u sredu prvi put izašao na sprat opštine, nisam ni u malu salu ulazio nikada u životu. Kazali su nam da je to nelegalan objekat – pa šta je onda ova hrpa papira, kako sam ja to pravio bez ikakve dozvole? Moj lokal je od čvrstog materijala. Ne samo da neće ništa da nam plate, već pretpostavljam da će nam na teret staviti i troškove rušenja.“ izjavio je Saša Perić suvlasnik firme „Nina Komerc“ za portal „Glas Zaječara“

Perić dodaje i da nema nameru da ruši ono što je godinama sticao, kao i da je spreman da svojim životom brani svoju imovinu:

„Ja da rušim ono što sam pravio neću, a oni mogu da rade šta hoće. Ti koji nikada ništa nisu napravili, ja bih voleo da dođu da ruše. Ja to neću dozvoliti. Životom ću braniti svoju imovinu! Preko dvadeset ljudi je zaposleno ovde u ovim lokalima, svih devet lokala radi. U Zaječaru je svaki drugi zatvoren, a ovde ima devet i svi rade. Svi ostaju bez posla i na ulici. Pričam tu i o sebi, ovde radimo žena, ja i sin. Mi ostajemo bez prihoda. Ako tako treba da bude, onda u redu.“

Zabrinuti vlasnici čekaju rasplet

„Mi smo ovde već dvadset i pet godina, koliko postojimo kao Plavi cvet, a pre toga je ovde bio restoran i obavljanje su neke druge delatnosti. Dakle, objekat je ovde već trideset godina. Što se tiče dokumentacije, raspolažemo dokumentima koji dokazuju da je objekat postavljen uz odobrenje. Oni kažu da su ovo nelegalni objekti – kako nelegalni objekti, šta je onda ova hrpa papira? Mi smo dobili dozvolu koja je bila privremenog karaktera, ali nije bio gotov detaljni urbanistički plan, koji  je tada tek trebao da se radi. Kada je krenuo da se radi urbanistički plan, nas niko nije obavestio. Kada god su nam slali račune za smeće, za struju, porez, za gradsko građevinsko zemljište – koje to nije nego je zelena površina, mi smo plaćali. Tada smo postojali, kao evidentirani obekti i pravna lica, a sada kada smo trebali da zaštitimo svoja prava, mi ne postojimo i mi smo nelegalni. Znači, mi smo trideset godina plaćali neke dažbine u maglu? Pre desetak dana došla je inspekcija i tek tada smo obavešteni, do tada ništa nismo znali. Ja sam na sastanku sa gradonačelnikom postavio pitanje zašto nas niko nije obavestio.“ – izjavio je Saša Tošić predstavnik trgovine „Tošić i sinovi“ za portal „Glas Zaječara“

Tošić polaže nade u naredni sastanak koji je zakazan i veruje da će predstavnici grada shvatiti da grad ima više koristi od od lokala koji se tu nalaze nego što će imati od zelene površine koja je tu planirana:

„Rečeno nam je da su oni poštovali  zakonsku proceduru, takvu kakva jeste. Obaveštenje je bilo postavljeno na oglasnoj tabli. Pa šta sad, ceo grad treba svaki dan da visi na oglasnoj tabli u opštini i da gleda šta su oni smislili. Nismo mi protivni da se ulica sredi, čak smo predlagali da ako do toga dođe, da se i naši lokali srede, da budu jednobrazni. Dovedeni smo pred svršen čin. Rečeno nam je da će da nam ponude neku alternativu, ali ljudi već dvadeset, trideset godina ulažu ovde. Porodice vlasnika i porodice zaposlenih zavise od ovih poslova. Imamo zakazan još jedan sastanak, probaćemo sa još nekim argumentima da izađemo pred njih. Grad će od opstanka ovih radnji imati više koristi nego od te zelene površine.“

Jedan od lokala koji su predviđeni za rušenje

Ninoslava Perić, suvlasnica preduzeća „Nina Komerc“ kaže da je verovala da će nakon trideset godina, koliko ovo preduzeće posluje na toj lokaciji, konačno dobiti stalnu dozvolu što je, po njenom mišlenju, potpuno logično.

„Firma postoji dvadeset i pet  godina. Lokal se na ovom mestu nalazi već trideset godina. Moj otac je dobio privremenu dozvolu 1989. godine, za privremeni, montažni objekat – tu je bila knjižara, koja zatvorena početkom devedesetih. Moj suprug i ja rešili smo 1994. godine da pokrenemo privatan posao i krenuli smo pre dvadeset i pet godina da radimo ovde. 1998. godine podnelismo zahtev za proširenje, dobili smo ga od opštine, uz proširenje dobili smo i projekat, to je već bio lokal od čvrste gradnje. Nikada nismo dobili šansu da dobijemo neku stalnu dozvolu, uvek je bila privremena. Nadali smo se, kada bude rađena rekonstrukcija ulice da ćemo i mi da budemo deo te ulice, da se napokon ozakonimo, da dobijemo te stalne dozvole, jer posle trideset godina je valjda tako nešto i logino. Međutim, detaljnim regulacionim planom mi smo obrisani, na mestu svih naših lokala predviđena je zelena površina. Nama je to saopšteno pre nekih desetak dana, kada je došla građevinska inspekcija, da sačini zapisnike i tada su nas i obavestili zbog čega su došli u kontrolu – da smo predviđeni za rušenje.“

Ninoslava Perić dodala je i da ukoliko razgovori sa predstavnicima lokalne vlasti ne urode plodom, za pomoć će se obratiti premijerki i predsedniku.

„U sredu smo imali sastanak kod gradonačelnika, bili su prisutni predstavnici iz urbanizma i građevinske inspekcije. Sastanku su prisustvovali vlasnici svih objekata, kako bi našli neko rešenje i kako bi ostali ovde. Međutim, objašnjeno nam je da je krivica naša zato što dok detaljni regulacioni plan bio u izradi mi nismo došli da se intresujemo, nismo pročitali na oglasnoj tabli da imamo pravo na primedbe, ako nismo zadovoljni. Mi jednostavno nismo znali da je taj detaljni urbanistički plan bio u izradi. Niti nas je neko obavestio.  Nama se lokal ruši bez ikakve nadoknade, jednostavno nas brišu. Razgovaramo i dogovaramo se, nadali smo se da ćemo nešto postići. Sigurno nećemo da odustanemo, obratićemo se premijerki i predsedniku.“ – zaključila je Ninoslava Perić

Andrija Dončev, vršilac dužnosti direktora Javno preduzeće za planiranje, projektovanje, izgradnju i nadzor „Urbanizam i izgradnja“ istakao je da je prilikom usvajanja Plana generalne regulacije poštovana zakonska procedura, kao i da je posebna pažnja posvećena uređenju prostora u kome borave deca.

„Planiranje i uređenje adekvatnog prostora za boravak školske i dece predškolskog uzrasta su primarni ciljevi u konceptu urbanističkog planiranja. Planovima generalne regulacije grada Zaječara se o ovom segmentu vodilo računa sa aspekta objekata u kojima borave deca, ali i zaštite najmlađih od nedozvoljenih uticaja štetnih emisija supstanci i gasova, zaštitu od buke… Zeleni pojas je u tom kontekstu jedan od zaštitnih elemenata kome se teži u planiranju prostora.
Osnovna škola „Ljubica Radosavljević Nada” obuhvaćena je važećim Planom generalne regulacije br.3 – Centar grada Zaječara („Službeni list grada Zaječara”, br.34/18). PGR je usvojen nakon sprovedene zakonske procedure i uz učešće javnosti u toku ranog javnog uvida, potom i javnog uvida.
Potes između škole i ulice Ivana Milutinovića, kao jedne od najfrekventnijih saobraćajnica u gradu, predviđen je kao površina „uređenog zelenila” koja mora biti bezbedna za decu. Zelenilo doprinosi stvaranju mikro zaštitne zone od buke i izduvnih gasova koje sa sobom
donosi prometna saobraćajnica. Važan i nezaobilazan element i integralni deo prostora „uređenog zelenila” je i arteska česma kod Osnovne škole „Ljubica Radosavljević Nada”. Zone neposredne sanitarne žaštite i pravila uređenja oko česama određene su Odlukom o zaštiti arteskih i subarteskih česama na teritoriji grada Zaječara („Službeni list grada Zaječara”, br.47/15, 7/17 – dr. odluka i 20/18). Započetom rekonstrukcijom ulice Ivana Milutinovića pristupa se i privođenju nameni predmetnog prostora prema važećem planu. Ukoliko postoje objekti na potesu Osnovne škole njihovo uklanjanje ili zadržavanje određuje se na osnovu namene površina iz važećeg plana.“ – izjavio je Andrija Dončev za portal „Glas Zaječara“

U narednim danima biće održan još jedan sastanak vlasnika lokala i predstavnika lokalne samouprave, nakon čega će se znati šta su dalji koraci koji će biti preduzeti.