Reklame

U cilju informisanja građana Zaječara JKSP „ZAJEČAR“ izdaje sledeće saopštenje vezano za organizovanje održavanja stambenih zgrada.

JKSP “Zaječar“ nudi upravnicima i profesionalnim upravnicima stambenih zajednica na teritoriji grada Zaječara, pod povoljnim uslovima, zaključenje ugovora o pružanju usluga za potrebe održavanja stambenih zgrada.

Neke od usluga su:

– organizovanje radova hitnih intervencija i radova na tekućem i investicionom održavanju zgrada,
– vršenje tehničke kontrole nad izvođenjem radova na održavanju zgrade,
– prikupljanje ponuda za izvođenje radova
– štampanje i distribucija mesečnih obaveštenja o visini naknade troškove tekućeg i investicionog održavanja
– evidentiranje svih priliva i odliva sa računa stambene zajednice kao i izrada godišnjeg izveštaja
– priprema predloga za izvršenje i zastupanje na sudu
– organizovanje ostalih poslova u skladu sa Zakonom o stanovanju i održavanju zgrada i Pravilnikom o vrsti, obimu i dinamici aktivnosti tekućeg i investicionog održavanja zgrada i načinu sačinjavanja programa održavanja .