Reklame

Gradski odbor „Dosta je bilo“ – Zaječar uputio je saopštenje za javnost koje u nastavku prenosimo u celosti.

„Grad Zaječar je sa Komesarijatom za izbeglice i migracije potpisao ugovore o saradnji radi stvaranja i poboljšanja uslova stanovanja porodica izbeglica i interno raseljenih lica kroz kupovinu seoskih kuća s okućnicom i građevinskog materijala kao i radi njihovog ekonomskog osnaživanja. Iako su u svim navedenim ugovorima precizno definisani rokovi za dostavljanje dokaza o ispunjenju obaveza i realizaciji ugovorenih aktivnosti i utrošenim finansijskim sredstvima, i pored usmenih i pismenih zahteva Komesarijata, Grad Zaječar nije dostavio nijedan izveštaj niti neophodnu dokumentaciju u skladu sa članom 6. i članom 7. ugovora.

Potraživanje Komesarijata prema Gradu Zaječaru na dan 12. juna 2018. godine iznosilo je 27.915.031,08 miliona dinara.

Dosta je bilo Zaječar podseća da do danas nije obelodanjeno do kakvih su zaključaka nadležni organi došli, šta se dogodilo sa 27.915.031,08 miliona dinara i ko će odgovarati pred zakonom za zloupotrebu sredstava iako je Marina Milić, zamenica gradonačelnika 14. juna 2018. godine izjavila :

Novac jeste figurativno rečeno nestao, verovatno je utrošen za neke druge namene. Znate ko je u to vreme bio nadležan za izvršenje budžeta i ko je mogao jedini da potpisuje takve transakcije. Mi smo odmah po pribavljanju kompletne dokumentacije podneli krivične prijave, da se pronađe gde je taj novac utrošen i ko je odgovoran za taj novac, tako da nadležni organi već rade na tom slučaju.

Gradski odbor „Dosta je bilo“ zahteva od Gradske uprave Zaječar da obavesti građane o saznanjima koja su rezultat do sada sprovedene istrage i o tome ko je odgovoran za nenamensko trošenje namenski opredeljenih sredstava koja je Komesarijat za izbeglice preneo gradu Zaječaru!

GO „DOSTA JE BILO“ ZAJEČAR