Saopštenje GO "Dosta je bilo" Zaječar
Reklame

Gradski odbor „Dosta je bilo“ Zaječar uputio je sledeće saopštenje za javnost:

„Gradski odbor „Dosta je bilo“ Zaječar poziva nadležne organe grada Zaječara da oforme inicijalnu komisiju za izradu kvalitetnog lokalnog antikorupcijskog plana.
Lokalni plan za borbu protiv korupcije na području grada Zaječara donet 2014. godine, za period 2014 -2018. je odmah nakon usvajanja, nakon monitoringa i analize od strane BIRODI okarakterisan kao nelegitiman i nelegalan plan sa dosta plagiran og sadržaja.
U njegovu izradu nije bila uključena zainteresovana javnost.
Zato, takav akcioni plan nije mogao da sadrži kvalitetna rešenja niti je sa javnih nabavki, izdavanja građevinskih dozvola, zaduživanja grada, izgradnje lokalne
infrastrukture, finansiranja lokalnih medija, zapošljavanja i ostalih sfera javnih ovlašćenja, mogao da skine makar delić ogromnogtereta korupcije.
Gradski odbor „Dosta je bilo“ Zaječar poziva zainteresovane građane Zaječara, predstavnike organizacija civilnog društva, domaće i strane organizacije koje se bave antikorupcijskom borbom, medije, pojedince-stručnjake za ovu problematiku da nam se pridruže u nastojanju da pokrenemo stvaranje širokog antikorupcijskog fronta koji će za cilj imati donošenje kvalitetnog lokalnog akcionog plana za
borbu protiv korupcije i njegovu doslednu primenu.
Naš cilj je društvo jednakih mogućnosti za sve. Takvo društvo podrazumeva potpuni izostanak zloupotrebe poverenih javnih ovlašćenja radi sticanja lične
koristi ,kao i izostanak sukoba interesa i nepotizma kao pratećih pojava korupcije.
Svoje predloge i sugestije možete nam poslati na adresu elektronske pošte zajecar@dostajebilo.rs ili ih podeliti sa nama u prostorijama Odbora na adresi
Karađorđev venac 6 u Zaječaru ,svakog radnog dana od 09 do 14 časova.“

Reklame