Foto: Glas Zaječara Sanela Rakićević

U 2018. godini Grad Zaječar posetilo je 18.797 turista od čega 12.723 su bili domaći turisti. Felix Romulianu posetilo je 28.599 od čega 4.383 stranaca. Narodni Muzej u Zaječaru posetilo je 10.765 dok je 1.569 stranaca. Najviše stranih turista je iz Bugarske. Sanela Rakićević, v.d. direktorka „Turističke organizacije“ grada Zaječara očekuje u 2019, povećanje broja turista.

Prema podacima Nacionalnog zavoda za statistiku broj turista koji je posetio Zaječar u 2018. godini je 18.797. Domaći turisti su 12.723, dok je grad na Timoku posetilo 6.074 stranaca.

Broj noćenja bio je 50.724, od čega 38.869 su noćenja domaćih turista, dok je 11.873 broj noćenja stranaca.

Arheološki lokalitet Felix Romuliana u 2018. godini posetilo je 28.599 turista, od čega 4.383 su bili stranci.

Narodni muzej „Zaječar“, imao je 10.765 poseta od čega je 1.569 stranaca. Od broja stranih turista koji su posetili muzej 33% su turisti iz Bugarske, 19% iz Poljske, a 7% iz Slovenije.

Sanela Rakićević, vd direktora „Turističke organizacije“ grada Zaječara, veruje da će broj turista u 2019, biti veći u odnosu na prošlu godinu, pošto je trend da se broj kako domaćih tako i stranih turista povećava iz godine u godinu.

„Nastavljamo da prikupljamo statističke podatke o broju dolazaka i noćenja u našem gradu. Na kraju tekućeg meseca imaćemo broj turista koji je posetio naš grad u prvih šest meseci tekuće godine, i onda možemo govoriti da li je broj turista veći ili manji u odnosu na 2018. godinu. Svake godine broj turista se povećava, pa tako očekujemo i sada.“kazala je Sanela Rakićević.

Sanela Rakićević istakla je i to da je povećan broj kategorisanog smeštaja pa se na osnovu toga očekuje i povećanje broja turista i u tekućoj godini. Broj turista sigurno bi bio veći, ali verujemo da je i određeni broj turista, bio na „crno“ tj, nije evidentiran.