Reklame

Prema zvaničnoj evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje u Zaječaru je trenutno nezaposleno 6374 naših sugrađana.

Zato i ne čudi što je današnji sajam zapošljavanja, koji je organizovala Nacionalna služba za zapošljavanje, u saradnji sa Ministarstvom prosvete, Školskom upravom u Zaječaru i Tehičkom školom iz Zaječara, izazvao veliko interesovanje.

U ponudi je bilo 340 slobodnih radnih mesta, od kojih je 60% namenjeno licima bez stručne spreme, odnosno licima sa završenoj osnovnom školom ili licima bez obrazovanja.

Poslodavci koji su iskazali svoje potrebe za zaposlenima opredelili su se, uglavnom, za korišćenje nekog od programa koje Nacionalna služba za zapošljavanje nudi poslodavcima kako bi ih stimulisala da otvore nova radna mesta.

„Sajam zapošljavanja predstavlja susret poslodavaca i lica koja traže posao. Reč je o strategiji zapošljavanja koja ubrzava susret između poslodavca i lica koje traži posao. Sajam je organizovan u saradnji sa Ministarstvom prosvete, Školskom upravom Zaječar i Tehničkom školom, kojima se ovom prilikom zahvaljujem. U ponudi je 340 radnih mesta, najveći broj radnih mesta, oko 60% je namenjen licima bez kvalifikacija“. – izjavio je Zoran Đorđević, direktor NSZ – filijale Zaječar.

 

Reklame