Reklame

Objavljivanjem u Službenom glasniku Odluka o ukidanju vanrednog stanja koju su juče izglasali poslanici Narodne skupštine Srbije stupila je na snagu. Neke uredbe time su stavljene van snage, ali pojedine vanredne mere koje su donete zbog epidemije i dalje će važiti, piše Insajder.

Iako je van snage stavljena Uredba o merama za vreme vanrednog stanja koja, između ostalog, zabranjuje kretanje za vreme policijskog časa na javnim mestima, odnosno van stanova i kuća, na snazi i dalje ostaje zabrana okupljanja više od 20 ljudi kao i fizička distanca od dva metra. Rukavice i maske biće obavezne u javnom prevozu, ali i u restoranima i kafićima.

I dalje će važiti Uredba o primeni rokova u upravnim postupcima, tako, stranke u postupcima pred državnim i pokrajinskim organima i organizacijama, jedinicama lokalne samouprave, ustanovama, javnim preduzećima, neće moći da snose posledice svog nepostupanja u rokovima propisanim u skladu sa zakonima kojima se uređuje opšti upravni postupak.

Na snazi ostaju i uredbe o fiskalnim pogodnostima i direktnim davanjima u privatnom sektoru i novčanoj pomoći poljoprivredi, kao i građanima, a važiće i mere koje se odnosi na usaglašavanje međugradske vožnje i međunarodnih dozvola za prevoz tereta.

Ukidanjem vanrednog stanja neće prestati da važe ni uredbe o pomeranju rokova za dostavljanje finansijskih izveštaja i izmenjeni rokovi za podnošenje prijava za porez na dobit i poreza na prihod od samostalne delatnosti, važenje licenci revizora i procenitelja.

Od danas više ne važe uredbe o merama za vreme vanrednog stanja o organizovanju rada poslodavaca i o poreskim merama radi ublažavanja ekonomskih posledica kojom Poreska uprava za vreme vanrednog stanja nije naplaćivala dug za porez kroz postupak prinudne naplate.

Takođe, prestaju da važe uredbe o korišćenju finansijskih mera iz budžeta, o ograničavanju cene i količine zaštitnih medicinskih sredstava namenjenih borbi protiv kovida19, ali i o rokovima u sudskim postupcima, pa ponovo teku rokovi za podnete tužbe u parničnom postupku, privatne tužbe u krivičnom postupku, predlozi za pokretanje vanparničnog postupka, tužbe u upravnom sporu, ustavne žalbe i drugo.

Više na snazi nisu ni uredbe o orgnaizovanju rada u ustanovama socijalne zaštite i o dodatnom zaduživanju, kao i uredba koja je omogućavala državi da koristi i preusmerava novac i rezerve iz budžeta za vreme vanrednog stanja.

U Službenom glasniku je objavljeno da će nadležne izborne komisije 11. maja doneti rešenja o nastavljanju sprovođenja izbornih radnji za parlamentarne, pokrajinske i lokalne izbore.

Izvor: N1, RTS, Insajder