Narodna stranka Zaječar, foto: Glas Zaječara

„Ovo samo pokazuje otklon od ovog grada i naroda koji živi u njemu, nesposobnost i nedostatak društvene odgovornosti, nedostatak razumevanja i sagledavanja problema na pravi način – ne samo ove već i prethodnih garnitura na vlasti.“ – poručuju iz GO Narodne stranke

Reagujući povodom problema sa koji se građani Zaječara suočavaju nakon atmosferskih padavina jačeg intenziteta, Gradski odbor Narodne stranke u Zaječaru uputio je saopštenje za medije koje prenosimo  u celosti.

„U nedelju, 19. Jula 2020. godine, u našem gradu dogodio se letnji pljusak, atmosferske padavine kratkog trajanja, velikog intenziteta.

Tom prilikom su se pojavile bujice vode koje su se kretale nekontrolisano i koje su nosile plivajuće predmetei vučeni nanos. Ovakve bujice su se desile na više lokacija u gradu a prilikom prethodne takve situacije posebno paralisane su bile centralne gradske uliceu široj zoni sa blokiranim drumskim i pešačkim saobraćajem pri čemu su, može se slobodno reći, bili ugroženi ljudski životi kao i materijalna dobra.Hodajući gradskim ulicama dovoljno je da spustite pogled i videćete sliku zapuštenosti i nedovršenosti, pogotovo posle kiše.

Već duže vreme svedoci smo ovakvih poplavnih događaja u našem gradu. Unazad, više godina, izvršena je delimična ili u punoj dužini rekonstrukcija više ulica. Na skoro svim lokacijama je tom poslu pristupljeno selektivno, tačnije, nije tretirana kompletna pripadajuća infrastruktura, vodovodna i kanalizaciona mreža, atmosferska kanalizacija, telekomunikaciona mreža, elektroenergetska mreža, toplovodna mreža i ostali prateći sadržaji.

Neki bi rekli da je to zbog nedostatka sredstava ali je jasno da se želeo postići efekat što veće površinepopločavanja i asfaltiranja što je opet posledica direktnog neracionalnog – nekvalifikovanog odlučivanja političkog faktora, zanemarujući pri tome degradiranu i poniženu „struku“ a pre svega interese građana koji sve to i finansiraju.

Nenamenskog trošenja smo se nagledali, zatvoreni bazen, klizalište, gradska pijaca kao jedno od najvećih rugla- promašena investicija i poniženje za svakog građanina, sportska hala u Kotlujevcu, neprivedena nameni koja se ponovo finansira, bungalovi na Kraljevici… spisak je dugačak a niko se ne poziva na odgovornost. Zanemaruju se ključni problemi koji su u direktnoj sprezi sa zdravljem i bezbednošću građana. Pa ipak, posle toliko godina naš voljeni grad i dalje nema rešenu atmosfersku kanalizaciju. Ulični slivnici koji su izvedeni uvode nasilno vodu od padavina i nanos sa ulica u fekalnu kanalizacionu mrežu koja nije dovoljnog kapaciteta da prihvati ovakve pa i blaže padavine.

Zadržavanjem vode na kolovozu i trotoaru imeđu ostalog i usled neplanskih rešenja i aljkavog izvođenja radi postizanja rokova i nekakvog „otvaranja“ na uštrb kvaliteta dolazi do skraćivanja njihovog veka trajanja kao i smanjene bezbednosti u drumskom i pešačkom saobraćaju. Kao da se radovi ne mogu samo „obići“ pri dolasku resornog ministra. Odvodnjavanje gradskih ulica i trotoara je civilizacijska tekovina i u 21. veku o tome ne bi trebali da polemišemo, još su stari Rimljani to uspešno rešavali. Investicije ovakvog tipa nisu male a planiraju se multidisciplinarno.

Činjenice da gradska zona leži na dve reke, Crnom i Belom Timoku, kao i da je za ove potrebe mogla biti privedena nameni i „gradska“ jaruga, bivši dovodni i odvodni kanal stare vodenice u gradskom jezgru, govore u prilog tome da su ovi problemi morali do sada da budu prevaziđeni s obzirom na postojanje ovako moćnih recipijenata – vodoprijemnika.

Ovo samo pokazuje otklon od ovog grada i naroda koji živi u njemu, nesposobnost i nedostatak društvene odgovornosti, nedostatak razumevanja i sagledavanja problema na pravi način – ne samo ove već i prethodnih garnitura na vlasti. Da bi se problemi otklanjali ili ublažavali neko treba da ih prepozna, analizira i pokaže potrebu da ih reši kroz neophodne aktivnosti koje uveliko nedostaju. Jasno je da se gradski budžet sve manje ostvaruje usled lošeg vođenja kao i odliva stanovništva usled loše privredne slike. Naravno da nema investicija (Naš grad su zaobišle čak i ove „strane“, naše, investicije) jer se nekome ne može verovati pa ni praviti mu se lokalna kampanja, jer kako Narodna kaže: „Danas mene u tebe prevari, a sutra tebe u drugoga“.

Rupe u budžetu se pokrivaju samo zbog mira u kući i budućih izbora! Na žalost ista je situacija u skoro svim oblastima, ekologiji, zdravstvu, školstvu, kulturi, poljoprivredi, šumarstvu, energetici, demografiji…!

Mi koji smo ostali verni ovom gradu ne možemo gledati njegovo dalje propadanjei uništavanje! Zato je neophodna promena u vođenju grada. Potrebni su novi ljudu, stručni i profesionalni, sa stavom i poštenim namerama. Ljudi koji moraju zaustaviti propadanje grada, a onda ga postepeno uzdizati i razvijati. Ljudi koji znaju da je 21. vek i gde ide ovaj svet“

Reklame