Radovi u ulici Ivana Milutnovića, foto: Glas Zaječara

Radnici JKP „Vodovod“ i danas su vredno radili na pripremama za postavljanje novih vodovodnih cevi u ulici Ivana Milutinovića. Radovi se odvijaju bez većih smetnji i prema planiranom tempu.

Radnici Javno komunalnog preduzeća „Vodovod“ i danas su vredno radili na pripremama za postavljanje novih vodovodnih cevi u ulici Ivana Milutinovića.

Ulica Ivana MIlutinovića, foto: Glas Zaječara

Ekipa vodovoda izvodila je danas radove na pripremi kanala za postavljanje novih vodovodih cevi. Jedan deo radova izveden je u proteklim danima, a ekipe svakodnevno rade kako bi planirane pripremne radove sproveli na vreme.

Ulica Ivana Milutinovića, foto: Glas Zaječara

Značajnijih poteškoća za sada, prema rečima ekipe vodovoda koja je danas izvodila radove, nema i sve protiče u najboljem redu.

Korenje lipa na ovoj deonici, kako smo imali priliku da se danas uverimo prilikom obilaska radova, nije predstavljalo problem prilikom izvođenja pripremnih radova budući da se nije proširilo ka delu gde je prokopavan kanal u kome će biti postavljene nove cevi.

Korenje lipa u Ivana Milutinovića, foto: Glas Zaječara