Sekretarijat za javne prihode Beograda saopštio je da je 14. februar rok za uplatu obaveze za prvi kvartal godišnjeg poreza na imovinu za 2024. godinu.

Porez na imovinu se plaća tromesečno, u roku od 45 dana od početka tromesečja, prema Zakonu o porezima na imovinu, dodaje se u saopštenju.

Za obveznike koji ne vode poslovne knjige, fizička lica, iznos poreske obaveze koju treba izmiriti na ime akontacije za prvi kvartal 2024. godine jednak je iznosu poreza za poslednji kvartal utvrđen rešenjem za 2023. godinu.

Redovnim i blagovremenim izmirivanjem poreza obveznici izbegavaju obračun i naplatu zakonom propisane kamate zbog kašnjenja u plaćanju, kao i pokretanje prekršajnog postupka, dodaje se u saopštenju.

Izvor: N1

Reklame