Uplata četvrtog kvartala godišnjeg poreza na imovinu za 2020. godinu Sekretarijat za javne prihode obavestio je poreske obveznike – fizička lica, preduzetnike i pravna lica da je 16. novembar rok za uplatu, saopštio je danas Sekretarijat za informisanje.

Prema Zakonu o porezima na imovinu, ovaj porez plaća se tromesečno, u roku od 45 dana od početka tromesečja.

Redovnim i blagovremenim izmirivanjem poreza obveznici izbegavaju obračun i naplatu zakonom propisane kamate zbog kašnjenja u plaćanju. Za sve potrebne informacije obveznici se mogu obratiti nadležnim opštinskim odeljenjima Sekretarijata za javne prihode, precizirano je u saopštenju.

Izvor: Danas

Reklame