Rok za plaćanje druge rate poreza na imovinu za fizička lica za 2024. godinu dospeva 15. maja.

Narodna banka Srbije podseća da je Dina karticom moguće bez provizije izmiriti ovu obavezu na šalterima Uprave za trezor Ministarstva finansija.

„Dina karticom, takođe bez provizije, moguće je platiti porez na dohodak građana, porez na promet motornih vozila, porez na dohodak građana na prihod od poljoprivrede i šumarstva i doprinose za obavezno socijalno osiguranje poljoprivrednika, na šalterima Uprave“, saopštila je NBS.

Oni takođe napominju da se na šalterima Uprave za trezor Dina karticom, uz niske provizije, mogu izmiriti i druge obaveze po osnovu javnih prihoda i obaveza prema korisnicima javnih sredstava – i onima koji imaju podračune u Upravi za trezor, i onima koji imaju račune u poslovnim bankama (mogu se platiti računi za struju, računi preduzeća JKP „Infostan tehnologije”, JKP „Informatika”, Telekom…).

Takođe, porez na imovinu fizičkih lica možete platiti i jednostavnim skeniranjem NBS IPS QR koda s rešenja uz pomoć mobilne aplikacije banke u kojoj imate račun.

Izvor: Danas

Reklame