Odbornik pokreta „Pobeda za naš grad“ dr Nenad Ristović upitao je da li je uvođenje nužničkih jama pored septičkih, kao i osvetljavanje javnih površina, i zamene sijalica, stvar za hitnu sednicu i kako će to uticati na bolje zdravlje građana grada na Timoku.

Predsednik pokreta „Pobeda za naš grad“ dr Nenad Ristović, upitao je zbog čega je danas sednica Skupštine grada Zaječara sazvana po hitnom postupku.

„Niste nam rekli razlog zbog čega smo se okupili po hitnom postupku. Od ponedeljka u svim medijima, stoji da je grad Zaječar, uz Kragujevac, Pančevo, grad epidemiološka bomba. Da li mi možete pojasniti u kojoj odluci smo uveli mere, koje će uticati na sprečavanje širenja infekcije i na poboljašanje zdravlja građana. Ako ne možete vi da mi to obrazložite, pozivam novinare posle Skupštine grada, održaću konferenciju sa podacima od 1. septembra do danas, kakva je situacija u Zaječaru“. istakao je Ristović.

Nakon Skupštine grada Zaječara Ristović je održao konferenciju za medije.

Ristović je opet upitao odbornike kao i predsednika Skupštine grada Zaječara, Stefana Zankova, šta je hitno u ovim tačkama.

„Da li je u Članu 72, bilo po hitnom postupku o osvetljavanju javnih površina, zameni sijalica, i održavanju rasvete staraće se ovlašćeno preduzeće pa zarez, odnosno preduzetnik. Da li je po hitnom postupku bilo uvođenje Člana 80, 81 i 82, gde ste taksativno nabrojali kako će se održavati vašar?“ upitao je Ristović. 

Ristović je upitao zašto niko od izvestilaca nije kazao da se menja i kazneni deo gde su do sada kazne bile od 50.000 dinara do milion, a sada su svedene na 80.000 maksimalno.

„Valjda je red da ovi preduzetnici, koji rade u našem gradu, budu upoznati sa tim“ istakao je on.

Ristović je upitao da li je bitno bilo da sada pored septičkih jama uvedemo i nužničke. 

„Koliko će se to odraziti na zdravlje građana u kovid infekciji“upitao je Ristović.

Ristović je na kraju izlaganja upitao zbog čega po hitnom postupku nisu doneli Odluku da se izmeni Član 43, gde stoji da nije dovoljeno izlaganje robe ispred objekta, bez obzira na vrstu i količinu robe?

„Da li su ovo mere koje donosite po hitnom postupku za zdravlje građana?“upitao je Ristović na kraju izlaganja.

Podsećamo, Miloš Stojadinović, odbornik i predsednik Demokratske stranke u Zaječaru kazao je da je današnja sednica najavljena po hitnom postupku zbog usklađivanja mera i poboljšanja sprovođenja mera Štaba za vanredne situacije grada Zaječara.

Reklame