Foto: Glas Zaječara

Jedna od tačaka dnevnog reda na današnjem zasedanju Skupštine grada Zaječara je bila i Rešenje o usvajanju godišnjeg Finansijskog izveštaja JKP „Vodovod“ za 2018. godinu kao i rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o načinu pokrića gubitka ovog preduzeća za 2018. godinu. Opozicija tvrdi da je gubitak JKP „Vodovoda“ po finansijkom izveštaju 23.5 miliona dinara.

Sedma tačka današnjeg zasedanja Skupštine grada Zaječara je bilo usvajanje Finansijskog izveštaja JKP „Vodovoda“ za prošlu 2018. godinu kao i način pokrića gubitka ovog preduzeća u prošloj godini.

Odbornik „Pobede za naš grad“ dr Nenad Ristović je kazao da je gubitak vode u odnosu na proizvedenu vodu u fabrici i onu koja je dostavljena potrošačima i naplaćena, razlika je 48,5% procenata.

Foto: Glas Zaječara Nenad Ristović

„Bio je red da, kao izvestilac po ovoj tački dnevnog reda, bude direktor. Nemam ništa protiv što ga nema, ali bio je red. Mi ovde imamo finansijski izveštaj koji govori da imamo gubitak od 23,5 miliona. Kada otvorite drugu stranu i kada vidite mi imamo hronično gubitak vode iz mreže. Taj gubitak, u odnosu na proizvedenu vodu u fabrici i onu koja je dostavljena potrošačima i naplaćena razlika je 48,5% procenata. Ovaj gubitak je nešto što dovodi  u pitanje funkcionisanje preduzeća. Osnovna mera za funkcionisanje ovog preduzeća je širenje mreže. Mi to nismo nastavili“.– istakao je Ristović.

Ristović je uporedio i stanje u ovom preduzeću 2000. godine i danas.

„Međutim ova tabela na strani 9 je pogubna. 2000. godine ukupan plasman vode u kubnim metrima 4.300.000, 2018. godine 2.450.000. Ako pogledate privredu 2013. godine – 340.000, 2018. godine 199.000.

Nijednog trenutka nismo smeli da dozvolimo, niti pivara, niti mlekara, iako su to sada privatna preduzeća, da dođu u situaciju da imaju svoje sisteme za vodosnabdevanje. Grad je morao naći način i rešenje“.kazao je Ristović.

Prema rečima dr Nenada Ristovića fabrika vode ima sistem koji je preskup u odnosu na cenu, i da će preuzimanjem seoskih vodovoda problem biti još veći.

„Na strani 11 – mere za ostvarivanje pozitivnog poslovanja, ovo se prepisuje iz godine u godinu, a na tome se ne radi. Širenje distributivne vodovodne mreže stvaraju se  mogućnosti za veći plasman vode i veće prihode – potrebno je da ozbiljno sagledamo situaciju. Imamo podatak da naša fabrika vode već ima sistem koji je preskup u odnosu na cene. Ekonomska cena ne podrazumeva samo da dođemo i da naplatimo vodu. Ekonomska cena podrazumeva i jednu socijalnu formu, jer imamo problem da ćemo sa preuzimanjem seoskih vodovoda imati veliki problem sa ovim. Jedna sugestija, krajnje dobronamerna, ovaj izveštaj nije dobar za budućnost ovog grada“. zaključio je Ristović.

Na izlaganje odbornika opozicije reagovao je većnik Vujadin Milošević.

Foto: Glas Zaječara Vujadin Milošević

„Izađe čovek i zapita se šta je grad pomogao privatnicima, a onda izađe i kaže zašto ne ocarinimo Pivaru ili Mlekaru, sve da im uzmemo šta koriste. Eto to je danas naša opozicija.zaključio je većnik Vujadin Milošević.

Evo šta su još odbornici odlučivali:

1. Pretres Predloga Odluke o pristupanju izradi Plana detaljne regulacije za izgradnju stanice za snabdevanje gorivom „Zaječar 1“; 2. Pretres Predloga Odluke o pribavljanju nepokretnosti u javnu svojinu grada Zaječara putem razmene neposrednom pogodbom; 3. Pretres Predloga Odluke o izmenama i dopunama Odluke o mesnim zajednicama; 4. Pretres Predloga Odluke o izmenama Odluke o rasporedu radnog vremena obavljanja trgovinske, ugostiteljske i zanatske delatnosti; 5. Pretres Predloga Odluke o konverziji potraživanja grada Zaječara u udeo Grada Zaječara u kapitalu privrednog društva „ Simpo“ a.d. Vranje; 6. Pretres Predloga Odluke o utvrđivanju ekonomske cene usluga koje pruža Centar za socijalni rad „Zaječar“ u Zaječaru za 2019. godinu; 7. Pretres Predloga : a) Rešenja o usvajanju Godišnjeg Finansijskog izveštaja Javnog komunalnog preduzeća „ Vodovod“ Zaječar za 2018. godinu; b) Rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o načinu pokrića gubitka JKP „ Vodovod“ Zaječar za 2018. godinu; 8. Pretres Predloga : a) Rešenja o usvajanju Izveštaja o radu Javnog komunalnog preduzeća „Zaječarparking“ Zaječar za 2018. godinu; b) Rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o raspodeli dobiti JKP „Zaječarparking“ Zaječar“ za 2018. godinu; 9. Pretres Predloga : a) Rešenja o usvajanju Godišnjeg Izveštaja o radu Javnog komunalnog preduzeća „Timok -održavanje“ Zaječar za 2018. godinu; b) Rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o načinu pokrića gubitka JKP „Timok -održavanje“ Zaječar“ za 2018. godinu; 10. Pretres Predloga Rešenja o usvajanju Finansijskog izveštaja Predškolske Ustanove „Đulići“ Zaječar za period 01.01.2018.- 31.12.2018. godine; 11. Odbornička pitanja.