Dr Nenad Ristović, kandidat za gradonačelnika Zaječara kazao je da nakon 28. marta kada budu potvrdili pobedu na uzborima, zajedno sa građanima, stabilizacija javnih preduzeća i ustanova biće njihov prioritet. On je istakao da će se direktori nakon njihove pobede na izborima, birati na konkursu i da će sva javno – privatna partnerstva biti poništena.

Na današnjoj konferenciji za medije Dr Nenad Ristović istakao je da stabilizacija javnih preduzeća i ustanova, nakon pobede na izborima 28. marta je prioritet njihove političke opcije.

„Stabilizacija javnih preduzeća i ustanova biće prioritet u našem gradu, nakon 28. marta, kada budemo potvrdili pobedu zajedno sa građanima. Izbor direktora javnih preduzeća će biti na javnom konkursu, koji su dosadašnjim radom pokazali sposobnost, stručnost i poznavanje oblasti delatnosti javnih preduzeća uz formiranje nadzornih odbora od ljudi i struke, a sa poštovanjem svih zakonskim obaveza iz zakona o izboru direktora po javnom konkursu, biće osnov upravljačkog sistema i javnih preduzeća i ustanova“.- istakao je Ristović.

Ristović je podsetio građane da ne zaborave, da je konkurs u Zaječaru završen 4. januara 2021. godine, a da komisija za izbor direktora, još uvek nije izašla sa rang listom kandidata koji ispunjavaju uslove za izbor na mesto direktora po javnom konkursku.

„Da li se čeka završetak izbora, pa da se nakon toga izabere neko podoban? Prekinućemo praksu stalnog formiranja i odvođenja u likvidaciju i stečaj javnih preduzeća i ustanova, tako što ćemo formirati održive sisteme javnih preduzeća i ustanova. Građani Zaječara su prošle godine izdvojili iz budžeta 350 miliona dinara da bi platili likvidaciju direkciji za izgradnju Zaječara“.- kazao je on.

On je kazao i to da će zaustaviti i ponoštiti sve konkurske o javno-privatnim partnerstvima koji su na štetu građana i grada.

„Građani Zaječara, da vas podsetim, javno komunalno preduzeće vodovod, formiralo je cenu od 38 dinara za tehničku vodu, a dok građani Zaječara, za tu istu vodu za piće plaćaju 91 dinar po metru kubnom. Sve ustanove republičkog nivoa gde je Republika osnivač plaćaju 100 dinara po metru kubnom, dok naši privatnici plaćaju 200 dinara po metru kubnom. Ovo je svesno kršenje zakona o komunalnim delatnostima koji kaže da tehnička voda ne može biti delatnost javnog preduzeća. Javno-privatno partnerstvo u oblasti sistema daljinskog grejanja koji se namerava uraditi u narednom periodu, ne garantuje da ekonomska cena grejanja daje i kvalitet grejanja. Ovo javno-privatno partnerstvo ne sme i ne može biti na štetu građana i grada. Javno-privatno partnerstvo u oblasti prikupljanja i izvođenja smeća se u gradovima i zemljama u okruženju pokazalo kao promašaj. Došlo je do pada kvaliteta usluge, došlo je do povećanja cena usluge i neminovno do gubitka radnih mesta, znači do otpuštanja radnika. Javno-privatno partnerstvo u oblasti gradske i seoske rasvete biće na štetu građana i grada. Ovu delatnost da smo ostavili javnom preduzeću koje je do sada to radilo i finansirali iz budžeta, izdvojićemo mnogo manje para koje ćemo platiti u narednih 5 godina. Javno-privatno partnerstvo u oblasti grobljanskih usluga, planira se i osmišljeno je da se na 5 do 25 godina da na gazdovanje privatniku novo, staro groblje i sva seoska groblja. Gazdovanje grobljima mora biti od strane javnog komunalnog preduzeća čiji je osnivač grad, a zemljište mora biti u svojini države. Oko toga nema pogađanja i dogovora“.istakao je Ristović.

Ristović je objasnio i to da oduzimanje delatnosti javnom komunalnom preduzeću, „Higijena“, za održavanje vašara, pravimo gubitak u budžetu preduzeća, a tu istu delatnost prevodimo javnom komunalnom preduzeću Timok održavanje koje sa 98% svoga budžeta zahvata iz budžeta grada.

To preduzeće nije sposobno da u jednoj tržišnoj utakmici učestvuje na tržištu jer od trećih lica ostvaruje samo 2% sopstvenog budžeta“.- zaključio je Ristović.

Na kraju obraćanja Ristović je poslao poruku svim građanima Zaječara.

„Građani Zaječara, za vas imam jednu poruku. 28. marta kada potvrdimo pobedu, vi i mi zajedno krećemo u razvoj našeg grada“. 

Reklame