Foto: Pixabay / autor: tolmacho

Roditeljima čija deca borave u nekom od objekata Predškolske ustanove „Đulići“ uručeni su aneksi „Ugovora o boravku deteta u predškolskoj ustanovi“. Aneksom korigovana cena boravka – retroaktivno!

Roditeljima čija deca koriste usluge boravka u nekom od objekata Predškolske ustanove „Đulići“ juče i danas su dostavljeni na potpis aneksi Ugovora o boravku deteta u predškolskoj ustanovi „Đulići“.

Aneksom ugovora izmenjen je član 5. osnovnog ugovora, koji sada glasi:

„Na osnovu Rešenja Skupštine grada Zaječara o izmenama i dopuni rešenja o utvrđivanju ekonomske cene programa vaspitanja i obrazovanja u PU „Đulići“ u Zaječaru i visini učešća roditelja u ceni usluga br 38-I od 17.12.2018. utvrđuje se učešće redoitelja u ceni usluga utvrđenoj po detetu u celodnevnom boravku u mesečnom iznosu od 3455.84 dinara.“

Dnevna ekonomska cena po detetu utvrđuje se deljenjem mesečne ekonomske cene po detetu sa brojem radnih dana u meseci i isto će se primenjivati retroaktivno od 01.09.2018. godine.

Iako je reč o neznatnom poskupljenju, sama činjenica da je sprovedeno retroaktivno, kao i nejasnoće vezane za način obračuna, i potrebu za sprovođenjem poskupljenja izazvale su revolt među roditeljima, koji su prinuđeni da zaključe aneks ugovora, jer nemaju drugi izbor.

Ugovori će u narednim danima biti dostavljeni svim roditeljima čija deca borave u nekom od objekata Predškolske ustanove „Đulići“ u Zaječaru.