Rudarski basen Bor, foto: Serbia ZiJin Cooper

Regulatorni institut za obnovljivu energiju i životnu sredinu (RERI) saopštio je da je Privredni sud u Zaječaru doneo osuđujuću presudu i kaznio kompaniju „Ziđin Bor Koper“ jer je izgradnju i radove na proširenju topionice bakra u Boru počela bez saglasnosti na studiju o proceni uticaja na životnu sredinu.

Kako se navodi, kompanija je kažnjena sa svega 200.000, a odgovorno lice sa 30.000 dinara.

U istom postupku, kompanija je proglašena odgovornom i zbog toga što je sprovodila aktivnosti bez integrisane dozvole, najvažnije dozvole u oblasti zaštite životne sredine, za šta je kažnjena sa skromnih 250.000, dok je odgovorno lice kažnjeno sa 30.000 dinara.

„Kazna od svega 450.000 dinara ne može biti zadovoljavajuća, međutim prema našim saznanjima, ovo je prvi put da je neka kompanija u sudskom postupku kažnjena zbog izgradnje i sprovođenja aktivnosti bez procene uticaja na životnu sredinu“, navela je advokat RERI Ljubica Vukčević.

Izvor: N1

Reklame