Foto: screenshot knjazevacinfo

Godine posvećene obrazovanju, zvanje i talenat nisu dovoljni jednom mladom čoveku kako bi dobio posao. Ovo nije nikakva hipoteza već situacija u kojoj se našao Miloš Mladenović, master muzički umetnik. OMŠ ,,Predrag Milošević” ga je odbila, a na mestu, za koje je i konkurisao, radi lice sa srednjim obrazovanjem.

Kako saznajemo, u školskoj 2020/21. godini u OMŠ „Predrag Milošević“ u Knjaževcu, nastavu harmonike je držalo nestručno lice.

Februara 2021. godine Miloš Mladenović, master muzički umetnik, se obratio ovoj školi u nadi da će dobiti posao nastavnika harmonike. Međutim, od direktora škole dobio je negativan odgovor.

Ovaj mladić se, avgusta iste godine godine, pisanim putem, opet obratio sa molbom da bude primljen, međutim, ponovo je bio odbijen. U svom odgovoru Snežana Dragićević Živković obrazložila je odbijanje. Kako ona kaže, škola nema saglasanost Ministartsva prosvete za raspisivanje konkursa na neodređeno vreme, a budžetom za 2021. godinu nije predviđeno plaćanje troškova prevoza.

Postavlja se pitanje: Zašto nastavu harmonike drže lica koja imaju srednje obrazovanje, a lice koje je stručno se odbija?

Iz pomenute situacije, Miloš Mladenović je zaključio da je nužno obratiti se ministru Branku Ružiću, pa je tako i uradio.

Naime, jutros je prosleđen dopis ministru Ružiću u kome je Gradski odbor Unije sindikata prosvetnih radnika Zaječar objasnio čitavu situaciju, ali i zahtevao određene mere.

Od Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja zatraženo je:

-Da se konstatuje da je u OMŠ „Predrag Milošević“ u Knjaževcu za izvođenje nastave harmonike primljeno lice koje ne ispunjava uslove od 139-145 ZOSOV-a.
-Da se direktoru OMŠ „Predrag Milošević“ u Knjaževcu naloži mera da primi stručno lice.
-Da se protiv direktora OMŠ „Predrag Milošević“ u Knjaževcu podnese prekršajna prijava shodno članu 191. stav 1. tačka 10. i stav 2. istog člana.
-Da se shodno članu 128. stav 7. tačka 14. ZOSOV-a razreši direktor OMŠ „Predrag Milošević“ u Knjaževcu.

Izvor: Zajecaronline

Reklame