Reklame

U Ulici Miloša Obilića u Zaječaru, pored puta razbacano je smeće, vidi se na fotografijama koje nam je poslao naš sugrađanin. Redakcija portala Glas Zaječara obavestila komunalnu policiju.

Naš sugrađanin je u sredu 9. septembra zabeležio fotografije na kojima se vidi razbacano smeće u ulici Miloša Obilića, u potesu od topola, sa jedne i druge strane.

Ostavlljanje smeća postaje ružna navika naših sugrađana. Komunalne službe ne mogu da postignu da pronađu i očiste velike količine smeća, koje se svakodnevno ostavlja.

Ne bira se mesto, svaka lokacija, je mesto koje nesavesni građani vide, kao skladište svog otpada i smeća. Takvim ponašanjem, ugrožavamo zdravlje naših sugrađana, i uništavamo prirodu.

Redakcija portala Glas Zaječar prijavila je ovaj problem komunalnoj policiji, iz koje su nam kazali da će obavestiti nadležne službe, i da će smeće biti uklonjeno.