foto: pixabay
Reklame

Infrastruktura železnice Srbije raspisala je javnu nabavku za radove na ojačanju gornjeg stroja pruge Crveni Krst – Zaječar – Prahovo na deonici Minićevo – Zaječar sa izradom projekta izvedenog objekta, piše Biznis.rs.

Kako se ističe u dokumentaciji, a prenosi eKapija, zbog dotrajalosti elemenata gornjeg stroja, u cilju održavanja potrebnog nivoa bezbednosti saobraćaja i postizanja zadovoljavajućeg stanja tehničkog kvaliteta koloseka, na pruzi Crveni Krst – Zaječar – Prahovo (deonica Minićevo – Zaječar) ukazala se potreba za ovim radovima.

„Naručilac će, na zahtev potencijalnih ponuđača, zakazati termin (jedan dan) za obilazak deonice na kojoj se izvode radovi. Obilazak će se realizovati u periodu od objavljivanja javne nabavke do poslednjih deset dana pre zakazanog termina otvaranja javne nabavke – napominje se u dokumentaciji i dodaje da je budući izvođač radova dužan da omogući obavljanje stručnog nadzora nad izvođenjem radova i da postupi po svim primedbama naručioca i nadzornog organa na kvalitet izvedenih radova i ugrađenog materijala“, navodi se u dokumentaciji.

Rok za izvođenje radova je 270 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao, a garantni rok za izvedene građevinske radove biće minimum dve godine od dana primopredaje radova.

Ponude se mogu dostaviti do 25. decembra.

Reklame