foto: zajecar.info

Javno preduzeće za planiranje, projektovanje, izgradnju i nadzor „Urbanizam i izgradnja” Zaječar objavilo je danas poziv za podnošenje ponuda za nabavku kompjuterske opreme i softvera. Procenjena vrednost nabavke je 3.960.000 dinara!

Odluka o osnivanju Javnog preduzeća „Urbanizam i izgradnja“ Zaječar doneta je na 27. sednici Gradskog veća grada Zaječara koja je održana 21. decembra 2017.

Na sednici Gradskog veća održanoj 20. septembra 2018. data je saglasnost na Program poslovanja Javnog preduzeća za planiranje, projektovanje, izgradnju i nadzor „Urbanizam i izgradnja“ Zaječar za 2018.

Pomenuto javno preduzeće danas je objavilo poziv za podnošenje ponuda za nabavku kompjuterske opreme i softvera.

Procenjena vrednost ove nabavke iznosi 3.300.000 bez PDV, odnosno 3.960.000 dinara sa PDV, kako je i naznačeno u Planu javnih nabavki ovog preduzeća za 2018. godinu.

Javnom preduzeću za planiranje, projektovanje, izgradnju i nadzor „Urbanizam i izgradnja“ dodeljena su sredstva u iznosu od 5 miliona dinara Odlukom o trećem dopunskom budžetu grada Zaječara za 2018. godinu.

Imajući u vidu da je preduzeće novoformirano, kako bi zamenilo propalu „Direkciju za izgradnju“, sredstva dodeljena iz budžeta grada Zaječara namenjena su za nabavku opreme i stvaranje uslova za rad.

Rok za dostavu ponuda po ovom javnom pozivu je 18.12.2018.