Reklame

Regionalna agencija za razvoj istočne Srbije zvanično je u ponedeljak, 3. septembra od strane Zavoda za intelektualnu svojinu dobila SERTIFIKAT O ZAŠTITI ŽIGA „BALCANICA SUPERIOR“.

Ovim sertifikatom (ispravom o žigu) priznat je i registrovan žig garancije „Balcanica Superior“ za narednih 10 godina, uz mogućnost da se i po isteku ovog perioda, registracija neograničeno produžava.

Registracijom žiga, RARIS – Regionalna agencija za razvoj istočne Srbije i pravno-formalno dobila je pravo da kroz transparentnu proceduru, žig garancije dodeli firmama koje ispunjavaju precizno definisane uslove.

“ Cilj Regionalnog brenda Istočne Srbije „Balcanica Superior“ je da potrošačima i turistima potvrdi da kupovinom lokalnih proizvoda i korišćenjem lokalnih usluga doprinose razvoju privrede i turizma istočne Srbije, odnosno da su oni prošli sistem provere i da zadovoljavaju određeni stepen kvaliteta“, navode iz RARIS-a.

Kako je najavljeno u junu ove godine, javni poziv za preduzeća iz istočne Srbije za dodelu prava za korišćenje brenda je otvoren i u prethodnom periodu RARIS je primio desetak prijava koje zadovoljavaju definisane kriterijume.

Proces prijavljivanja i kontrole podnetih prijava je u toku, te se očekuje da do kraja oktobra budu potpisani i prvi ugovori.

Više detalja o brendu Balcanica Superior možete dobiti na sajtu RARIS-a ili na stranicama Regionalnog brenda: www.balcanicasuperior.rs