Reklame

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, uz podršku projekta „Upravljanje ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi“ koji sprovodi Savet Evrope u saradnji sa ovim ministarstvom i Stalnom konferencijom gradova i opština, a finansira Evropska unija i Savet Evrope, pokrenulo je proces akreditacije pravnih i fizičkih lica za realizaciju programa stručnog usavršavanja.

Osnovni cilj ove akreditacije je da se napravi sistem stručnog usavršavanja koji do sada nije postojao, a koji bi počivao na vidljivosti izvođača treninga i drugih oblika stručnog usavršavanja, u skladu sa postavljenim standardima. Na ovaj način biće osiguran ujednačen kvalitet obuka i predavača koji će u budućnosti značajno uticati na profesionalizaciju i karijerni razvoj lokalnih službenika.

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave je, nakon uvida u ispunjenost kriterijuma i uslova za akreditaciju, 8. februara donelo rešenje o akreditaciji RARIS-a. Na osnovu ovog rešenja, RARIS je akreditovan za realizaciju programa stručnog usavršavanja zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave.

Dokument ’’Rešenje o akreditaciji RARIS-a’’ možete pogledati ovde .

Izvor: RARIS

Reklame