Reklame

U okviru pratećeg programa 27. Festivala “Dani Zorana Radmilovića”, u zaječarskoj biblioteci organizovan je okrugli sto na temu „Kulturna dobra kao neobnovljiv resurs/primena digitalizacije u zaštiti kulturnih dobara“. Predavač je bio Radoslav Zelenović, upravnik Audiovizuelnog arhiva i Centra za digitalizaciju SANU.

U razgovoru sa predstavnicima institucija kulture iz zaječarskog i borskog okruga Zelenović je naglasio da se Srpska akademija nauka i umetnosti zalaže za uspostavljanje standarda za digitalizaciju koji bi bili u saglasnosti sa Evropskom unijom kako ne bi došlo do toga da ispadne da smo nešto radili uzalud jer nije kompatibilno sa načinom digitalizacije u EU. „To podrazumeva donošenje pravne regulative u oblasti digitalizacije, koja kod nas još ne postoji“, naglasio je Radoslav Zelenović.

Kao dugogodišnji direktor Jugoslovenske kinoteke, govorio je o mukama kroz koje je Kinoteka prošla kako bi se sačuvalo filmsko blago sa ovih prostora.